Hopp til hovedinnholdet

Navngitte tilskuddsmottakere

En av overraskelsene i budsjettet, var at Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) har hatt en gjennomgang av tilskudd over statsbudsjettet. Direktoratet anbefalte å redusere antallet navngitte tilskuddsmottakere, altså organisasjoner og tiltak som får direkte midler på statsbudsjettet. Noen departementer har derfor flyttet tilskuddet til frivillige organisasjoner eller deres prosjekter over på søkbare ordninger. Dette ble gjort uten dialog med de det angår på forhånd og skapte stor usikkerhet. Det er også vanskelig å se om regjeringen har kuttet i ulike formål som følge av omleggingen. Frivillighet Norge har tatt opp dette med både Stortinget og regjeringen. Vi forventer at slike endringer i statsbudsjett gjøres i dialog med de som blir rammet av endringen. Vi har også spilt inn våre krav til forenkling når tilskuddsordninger er opprettet eller endret som følge av omleggingen. Det gjelder spesielt muligheten for flerårige tilskudd.

Frivillighet Norge mener:

For å sikre forutsigbarhet og forenkling, må Stortinget og regjeringen gå i dialog med frivilligheten ved endringer av eller opprettelse av tilskuddsordninger og forvaltningen av disse.