Hopp til hovedinnholdet

Omfanget av frivillig aktivitet

Frivillig sektor i Norge har normalt høy aktivitet og skaper store verdier. Likevel har vi sett en svekkelse av deltakelsen under og i etterkant av koronapandemien. Det påvirker i stor grad de frivillige organisasjonenes arbeid nå og framover. Det er gledelig at den negative trenden snudde i Frivillighetens år, og nå jobber frivilligheten for å fortsette denne positive utviklingen.