Hopp til hovedinnholdet

Skattefradrag

Rapporten Finansiering av frivillighet, utgitt av Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor i 2020, undersøker frivillig sektors rammevilkår. Rapporten ser på ulike inntektstyper og sammenlikner inntektene fra 2013 og 2019. Andelen gaver og innsamlinger i frivillige organisasjoners samlede inntekter for sentralledd er samlet stabilt på sju prosent, men det er store forskjeller mellom ulike typer organisasjoner. På lokalt nivå øker inntekter fra gaver fra fire til sju prosent i perioden.

Frivillighet Norge gjennomfører hvert år en undersøkelse blant medlemsorganisasjonene der vi spør om erfaringer knyttet til skattefradrag for gaver. I tillegg henter vi informasjon fra Skatteetaten og SSB. Grafen under er hentet fra SSB (kode: 05748) og viser utviklingen i antall privatpersoner som har gitt gaver og gjennomsnittlig fradrag. Her ser vi at antall givere gikk noe ned fra 2020 til 2021, mens gjennomsnittlig fradrag gikk noe opp.

Frivillighet Norge mener:
  • Vi vil forbedre skattefradragsordningen for gaver til frivillige organisasjoner
  • Regjeringen Støre vedtok i 2021 at maksimalt fradrag skulle reduseres fra 50 000 kroner til 25 000 kroner for skatteåret 2022. Vi er bekymret for at denne reduksjonen i maksimalt beløp vil føre til færre gaver til frivillige organisasjoner. I 2021 ble det gitt over 5 milliarder kroner i gaver til frivillige organisasjoner, så dette er et viktig bidrag til de frie inntektene. Vi mener derfor at beløpsgrensen for privatpersoner bør økes til 50 000 kr.
  • Frivillighet Norge mener det bør innføres en egen beløpsgrense i skattefradragsordningen for næringsdrivende på 100 000 kroner, og ber regjeringen sette i gang en prosess for å utvide og forenkle deltakelsen i skattefradragsordningen i samarbeid med Frivillighet Norge. Her må Frivillighetsregisteret brukes som forenklingsverktøy.