Hopp til hovedinnholdet

Søke om momskompensasjon

Frivilligheten kan få kompensasjon for momsutgifter

Moms, eller merverdiavgift (MVA) er en skatt lagt på forbruk av tjenester og varer. Den utgjør opp mot 25% av kostnaden til alt organisasjonen kjøper inn av tjenester og varer, fra leie av lokaler til mat og transport. Gjennom momskompensasjonsordningen kan dere få dekket hele eller deler av denne utgiften.

Søknad om momskompensasjon

Informasjon og søknadsskjema finnes på Lotteri- og Stiftelsestilsynets nettsider.

Politisk arbeid med momskompensasjon

Ordningen ble opprettet etter krav fra frivilligheten og Frivillighet Norge. Vi jobber stadig for å forbedre ordningen. Les om Frivillighet Norges politiske arbeid med ordningen her: Momskompensasjon