Hopp til hovedinnholdet

Medlemmer og frivillige

Hva betyr det å være ”medlem” og ”frivillig”?

Ofte bruker vi disse ordene om hverandre. Her er en forklaring på hva ordene betyr:

Medlem:

Når du aktivt melder deg inn i en organisasjon, blir du medlem. Da kan du både delta og stemme på årsmøtet og du kan få muligheten til å bli valgt til verv i organisasjonen. Du har rett til å delta i aktiviteter som organisasjonen tilbyr medlemmer og til å få medlemsinformasjon. I en del organisasjoner forventes det at medlemmer er med og arrangerer møter, selger lodd, tar med mat til møter osv. Da gjør medlemmene frivillig innsats: De er frivillige i organisasjonen.

Frivillig:

Du gjør en frivillig innsats når du er med og arrangerer loppemarked for å samle inn penger, arrangerer et møte, er leksehjelp, fotballtrener eller deltar som styremedlem i en organisasjon. Alt du gjør for organisasjonen, som du ikke får betalt for, regnes som frivillig innsats. Noen organisasjoner inviterer både medlemmer og ikke-medlemmer til å være frivillige. Og noen har ikke medlemmer, men bare frivillige. Dette gjelder f.eks. kulturfestivaler og noen store stiftelser.

Det er en forskjell på det å være medlem og frivillig, men ofte glir disse over i hverandre. I det ene øyeblikket holder vi på med medlemsaktivitet, som å delta på en kulturkveld. Og i det andre gjør vi en frivillig innsats som å lage vårruller til kulturkvelden.

Lange trender: Fra livslange til kortere medlemskap

Før, når folk meldte seg inn i organisasjoner for å ta del i et sosialt fellesskap og arbeide for saker de trodde på, var de ofte medlemmer lenge – kanskje hele livet. De siste tiårene har vi fått flere mer spesialiserte organisasjoner og man er oftere med i ulike organisasjoner i ulike deler av livet. Mange organisasjoner opplever at medlemmene har større krav og forventninger til hva organisasjonen tilbyr av aktiviteter og informasjon, enn før. Denne utviklingen gir nye muligheter så lenge organisasjonene klarer å tilpasse seg den.

Når organisasjoner synes det er vanskelig å få flere nye medlemmer er grunnen ofte at de mer og mindre ubevisst tenker at de nye må være «sånn som oss», og gjøre alt på samme måte som de som allerede er med i organisasjonen. For å skape en bærekraftig organisasjon må dere tenke gjennom:

  • Hvor søker vi etter nye medlemmer? Det kan være lettere å få flere nye med hvis man spør folk i andre miljøer enn de man alltid pleier å spørre.
  • Hvordan tar vi mot de nye som kommer? Forteller vi om hvordan vi gjør ting, eller regner vi med at de skal skjønne alt selv? Kan de være med å påvirke aktiviteter og arbeidsmåter i organisasjonen hvis de ønsker det?

Det er med andre ord ikke alltid folks vilje det står på når organisasjoner sliter med å få flere nye med, men om organisasjonen er bevisst på å inkludere og lytte til både gamle og nye medlemmer. Organisasjonen må drives på alle medlemmenes premisser!