Hopp til hovedinnholdet

Forventinger til dere som medlemsorganisasjon

Medlemsbaserte frivillige organisasjoner er en av bærebjelkene i sivilsamfunnet. De skaper sosiale fellesskap og gir medlemmene mulighet til å engasjere seg i samfunnet og delta i saker og aktiviteter de brenner for.

Organisasjonene blir lyttet til som viktige aktører og talerør for sakene de er opptatt av. Derfor forventes det også at frivillige aktører som bruker medlemsbegrepet om deltakere og sympatisører ikke bryter med forventningene til frivillige organisasjoner som demokratiske møteplasser. Publikum, presse og myndigheter i Norge forventer også at organisasjonene kan dokumentere det medlemstallet de oppgir i form av medlemsregistre og innkreving av medlemskontingent.

I de medlemsbaserte foreningene er det medlemmene som eier aktivitetene og medlemmene som har ansvar for at aktivitetene blir gjennomført, enten selv eller gjennom et ansatt sekretariat. Medlemskapet gir rett til å delta i aktiviteter og i organisasjonsdemokratiet. Dette er noe av egenarten til frivillige organisasjoner, i kontrast til for eksempel et kundeforhold, en brukerrelasjon eller et eierskap.

En del av organisasjons- og ytringsfriheten, er at frivillige organisasjoner selv bestemmer organisasjonens formål og hvem som kan bli medlem. I Norge er det fleste organisasjoner åpne for alle som slutter opp om organisasjonens formål og betaler en medlemsavgift eller kontingent. Noen organisasjoner stiller også andre krav for medlemskap for eksempel knyttet til livssituasjon, som bakgrunn eller alder.

Formålsparagrafen gir en god pekepinn på hvem som kan bli medlem i organisasjonen. Kanskje det er fordi medlemmene har en spesiell kultur- eller fritidsinteresse eller er enige i et politisk spørsmål. Selv om formålsparagrafen forteller hva slags arbeidsområde organisasjonen skal ha, er det ulike former for medlemskap som kan være aktuelt.

Medlemstallet gir et uttrykk for organisasjonens utbredelse og aktivitetsnivå. Uavhengig av antall medlemmer og hvilke medlemskap organisasjonen tilbyr, er det viktig med gode rutiner for hvordan en innhenter samtykke for medlemskap, praksis for eventuelle aldersgrenser og dokumentasjon av medlemsopplysninger.