Hopp til hovedinnholdet

Rekruttere og motivere medlemmer

Denne teksten er en kortversjon av den lengre veilederen for rekruttering i verktøykassen.

Hvordan rekruttere medlemmer og aktive?

Den beste måten å få med seg folk på er å spørre dem.

Dere må også skape gode opplevelser og arenaer der alle kan føle seg velkommen. Det er viktig å nå ut til folk med ulik bakgrunn, slik at alle blir inkludert og kjenner tilhørighet.

Mangfold i rekruttering

Det er en viktig verdi for frivillige organisasjoner at alle skal kunne delta. Mangfold i organisasjonen gir mulighet for gjensidig læring, forståelse og respekt i møtet mellom mennesker. Frivillighet Norge har vedtatt en Mangfoldsplakat som organisasjoner kan signere og bruke som verktøy for å øke mangfoldet i sin organisasjon.

Informer tydelig om hvordan melde seg inn, og hva det innebærer

For å lykkes med å få nye må dere informerer tydelig om hvordan man kan bli aktiv og melde seg inn. En idé er å legge informasjon på organisasjonens hjemmeside under overskriften: ”Vil du gjøre en frivillig innsats?”, ”Vil du vite mer?”, ”Meld deg inn her” eller lignende.

Det bør også være informasjon om hva medlemmene vil få fra organisasjonene og hva medlemmer og frivillige bidrar til. Eksempler: ”Vi kan tilby…”, ”Blir du medlem, bidrar du til…”, og så videre.

Vervekampanjer

Noen organisasjoner har kampanjer for å verve nye medlemmer en eller to ganger i året: f.eks. ved skolestart om høsten og etter nyttår. Et eksempel på dette er studentorganisasjoner.

Gjennom faste vervekampanjer markedsfører organisasjonen seg selv og sørger for å beholde et stabilt medlemsantall.

Inkluder nye medlemmer

For at nye medlemmer skal bli i organisasjonen er det viktig at de føler seg velkomne og inkluderte fra det første medlemsmøtet de er med på. Et tips til små organisasjoner er å ringe til nye medlemmer før det første medlemsmøtet, fortelle om aktivitetene, og høre hva de nye ønsker å jobbe med. Da kan det bli lettere for de nye å føle seg hjemme, ta ordet og melde seg som frivillig til oppgaver.

Gi motiverende oppgaver

Når organisasjonen verver nye medlemmer er det viktig å være opptatt av hva de nye forventer. Hva ønsker de nye medlemmene å få ut av sitt medlemskap i din organisasjon? Hva kan de bidra med, og hvordan kan organisasjonen legge til rette for at meningsfylte aktiviteter står i fokus?

La medlemmer og frivillige jobbe med oppgaver de har lyst til å gjøre; da får du de beste og mest motiverte frivillige.

De som skal gjøre en frivillig innsats må få vite hvor og når de skal møte opp, navn på kontaktpersoner og hvordan oppgaver skal løses.

Husk at sosialt fellesskap og god stemning er viktig for mange når de gjør frivillig innsats, og å lære noe eller å oppleve noe nytt.

Verktøy for å hjelpe dere:

Frivillig.no

Frivillig.no er en digital oppslagstavle for frivillige oppdrag. Nettsiden skal gjøre det enklere for organisasjonene å få med frivillige, og enklere å bli frivillig. Frivillig.no kan brukes både av organisasjoner registrert i frivillighetsregisteret og av kommunale frivilligsentraler, menigheter/trossamfunn og kulturfestivaler. Man registrer organisasjonen eller lokallaget på Frivillig.no, da blir man synlig lokalt for både befolkningen og kommunen, selv om man ikke ønsker å aktivt rekruttere flere frivillige nå.

Når organisasjonen er registrert kan dere legge ut frivillige oppdrag. Oppdragene kan være store eller små, langvarige eller kortvarige. Folk finner det oppdraget som passer for dem og sender en melding til deg, Så er det opp til din organisasjon å ta kontakt med dine nye frivillige og invitere dem med! Frivillig.no er gratis å bruke og er drevet av Frivillighet Norge.

Ungfritid.no

Skal dere rekruttere barn og unge som medlemmer og deltakere til organisasjonen kan dere bruke Ungfritid.no for synligjøring. Ungfritid.no er en digital oppslagstavle hvor frivillige organisasjoner kan legge ut varige aktiviteter for barn og unge opptil 26 år. Det gjør det enklere for frivillige organisasjoner å finne deltakere og medlemmer, og enklere for barn, ungdom, foresatte og andre å finne fritidsaktiviteter. Ungfritid.no har samme innlogging og organisasjonsregistrering som Frivillig.no, så man enkelt kan bruke begge løsningene.

Ungfritid.no er gratis å bruke og er drevet av Frivillighet Norge.