Hopp til hovedinnholdet

Medlemskap krever alltid samtykke

Å være medlem i en organisasjon betyr at en person har sagt seg enig i formålet til organisasjonen og akseptert kriteriene for medlemskapet. Personer som regnes som medlemmer må individuelt og frivillig ha meldt seg inn i organisasjonen.

Det er vanlig å bruke et verveskjema på nett eller papir hvor den som melder seg inn bekrefter at han eller hun ønsker å bli medlem. Innmeldingsskjema bør be om opplysninger om navn, fødselsår, adresse og kontaktinformasjon på den som melder seg inn. Innmeldingsskjema bør også inneholde opplysninger om kontingentens størrelse.

Mange medlemsbaserte foreninger holder åpne møter eller sosiale samlinger hvor både medlemmer og ikke-medlemmer kan delta. Det kan kanskje være fristende å se på alle som har noe med organisasjonen å gjøre som medlemmer, men for å unngå tvil om hvem som til enhver tid er medlem i foreningen må det kreves skriftlig innmelding fra alle medlemmer. Det er med andre ord ikke tilstrekkelig å møte opp på et arrangement for at noen skal anses som medlem.

Åpne møter og arrangementer er likevel en god anledning til å verve nye medlemmer. For å unngå at det oppstår tvil rundt medlemmenes samtykke bør en være varsom med å kombinere medlemsavgift og inngangspenger. Det må være tydelig hva som er medlemsavgift og hva som er inngangspenger til arrangementet.

Organisasjoner som oppgir et medlemstall som de ikke kan dokumentere, løper en risiko for å havne i et negativt søkelys. Se for deg et parti som utgir seg for å ha flere stemmer enn hva de har fått. Det vil neppe tas lett på, og det samme gjelder for frivillige organisasjoner. Det er derfor viktig å være nøye på at medlemmene har sagt seg villig til å bli medlem.