Frivillighet Norges håndbok for god organisasjonsdrift

Håndboka er en grunnleggende innføring i organisasjonsdrift og kan være nyttig for organisasjoner i startgropa.


Klikk her for å laste ned Organisasjonshåndoka (pdf)

Click here to download A guide to running a voluntary organization (pdf)


Ønsker du å bestille papirversjon av organisasjonshåndboka?

Priser:
Frivillighet Norges medlemsorganisasjoner: 100 kr per stk + porto
Ikke-medlemmer, kommuner og privatpersoner: 150 kr per stk + porto
Næringsdrivende: 250 kr per stk + porto

Klikk her for å fylle ut bestillingsskjema

Klikk her for å se nyttige vedlegg til organisasjonshåndboka Har du spørsmål? Ta kontakt med Ida Marie holmin på epost ida@frivillighetnorge.no.