Om Frivillighet Norges arbeid for en inkluderende frivillig sektor

Frivillig sektor er stor og mangfoldig. Åpenhet er et ideal. Medlemmene i Frivillighet Norge oppfordrer hverandre til å være inkluderende. Alle skal kunne delta uansett funksjonell eller kulturell bakgrunn.

Siden 2008 har Frivillighet Norge jobbet spesielt med inkludering av etniske minoriteter. Målet med arbeidet er større etnisk mangfold blant medlemmer og aktive i frivillige organisasjoner, men også å skape kontakt mellom minoritetsorganisasjoner og tradisjonelle norske organisasjoner. Arbeidet er støttet av blant andre Inkluderings- og mangfoldsdirektoratet.

Inspirasjon

Vi samler på gode eksempel på inkluderingsarbeid i organisasjoner. Ta en tur innom inspirasjonsbanken Knekk inkluderingskoden. Del gjerne egne erfaringer på Facebook-siden inkluderingskoden.no

Dette gjør vi 

  • Vi hjelper organisasjoner til å inkludere nye grupper
  • Vi informerer minoritetsbefolkningen om frivilligheten i Norge
  • Vi holder organisasjonskurs for små og nystartede organisasjoner. Her møtes minoritetsorganisasjoner og tradisjonelle norske organisasjoner
  • Vi oppfordrer organisasjoner til å samarbeide med andre organisasjoner og gir råd om dette
  • Vi arrangerer konferanser om inkludering i frivillig sektor
  • Vi jobber for at myndighetene skal føre en frivillighetspolitikk som fremmer mangfold i frivillig sektor