Hopp til hovedinnholdet

Samarbeid for barn og unge på Agder

Publisert:
Oppdatert:
Kvinne står på en scene og holder innlegg
Varaordfører i Agder Fylkeskommune, Jorunn Gleditsch Lossius.

Flere barn og unge står i fare for utenforskap. For å få alle med, er det avgjørende å jobbe bredt. Det fordrer godt samarbeid mellom frivillig og offentlig sektor.

Dette var mantraet da Frivillighet Norge og Agder fylkeskommune arrangerte konferanse i Kristiansand 30. november.

– Levekårsutfordringene vi står overfor er komplekse. Men vi skal møte disse utfordringene med faglig kompetanse og innsats. Og for å lykkes må vi ha alle krefter med, ikke minst frivilligheten, sa Jorunn Gleditsch Lossius, varaordfører i Agder Fylkeskommune på konferansen.

Vegard Nilsen, fylkesdirektør for folkehelse Agder fylkeskommune åpnet konferansen med å snakke om viktigheten av samarbeid for å sikre barn gode oppvekstsvilkår. Han la vekt på at det er avgjørende å jobbe bredt for alle barn, for å plukke opp de som står i fare for utenforskap. Samarbeid er nøkkelen for å få det til.

Mann og kvinne står og smiler
Seniorrådgiver i Frivillighet Norge, Bjørn Lindstad, og politisk rådgiver, Brita Brekke, under Levekårskonferansen.

Kommuner må invitere til samarbeid

Nettopp samarbeid mellom frivillig og offentlig sektor var tema for seniorrådgiver i Frivillighet Norge, Bjørn Lindstads, innlegg.

– Nøkkelen til at Frivillige organisasjoner får et større eierskap i det lokale folkehelsearbeidet er at kommunene etterspør de kvalitetene, kunnskapene og merverdiene som lag og foreninger har, og kan bidra med, sa han.

Kommuner som har en frivillighetspolitikk som er utviklet i dialog med lag og foreninger er flinkere til dette enn kommuner som ikke har en slik frivillighetspolitikk.

I lokale lag og foreninger finnes et eksisterende nettverk der det bygges vennskap, identitet, og fellesskap for barn og unge. Ved å delta i fritidsaktiviteter, kan de vokse og utvikle mestringsopplevelser innenfor en ramme som ikke er en del av tiltaksapparatet i offentlig regi. Dette er gull verdt for kommunene, og utfyller deres tiltaksmuligheter for barn og unge.

Frivillighetspolitikken er viktig fordi den forankrer og konkretiserer kommunens tilretteleggerrolle gjennom ulike virkemidler slik at frivillig sektor kan ta eierskap i folkehelsearbeidet ut i fra det formålet de er til for.

– Det at frivillighetspolitikken blir til i dialog med lokale lag og foreninger sikrer at de kan bidra som samfunnsaktører på sine premisser og forutsetninger. Også i tiltak rettet mot barn og unge, avsluttet Lindstad.

Få flere med!

Vanja Konradsen, leder for Frivillighet Norges prosjekt Økt deltagelse snakket om hvordan kommune og frivillighet kan legge til rette for økt deltagelse. Hun la vekt på mulighetene som ligger i å bruke verktøyet ungfritid.no.

– Vi vet at samarbeid med lag og foreninger, mellom offentlige etater og god informasjon ut til befolkningen gir effekt. Ved å samarbeide tettere med kommunene får vi mer informasjon ut til de som ikke deltar fra før, og vi bidrar til å oppfylle Fritidserklæringens målsetninger, sa Vanja i sitt innlegg.

Kvinne står og smiler foran en skjerm
Prosjektleder i Frivillighet Norge, Vanja Konradsen.

Innspill fra konferansedeltagerne: flere utfordringer

Deltagerne var med på innspillsprosesser i løpet av konferansen. Gjennom en spørreundersøkelse avdekket deltagerne hvilke utfordringer som står i veien for samarbeid mellom kommuner og frivillighet, og hva kommunen kan gjøre for å tilrettelegge.

Av deltakerne som kom fra frivillige organisasjoner, ble det pekt på økonomi, synlighet og rekruttering. Manglende samarbeid med kommunen og mye tidsbruk på offentlig byråkrati ble også trukket frem. For offentlig sektor gikk manglende kapasitet og manglende forankring i planverk igjen.

Konferansedeltagerne får ettersendt resultatene fra undersøkelsen.

Hvordan legge til rette for økt deltagelse

Det ble også gjennomført en Menti-undersøkelse på konferansen, der deltagerne ga innspill til hvordan man kan legge til rette for mer deltagelse fra barn og unge.

Skole, foreldre og ungdomsarbeidere må oppfordres til å informere og inspirere nye unge til å finne veien til fellesskap som allerede finnes i organisasjonene og i kommunen, viser funnene.

orange stolper på en burgunderrød bakgrunn som viser hva deltakerne svarte
Resultatene fra undersøkelsen viser at det store flertallet mener det må satses mer på skole, foreldre og ungdomsarbeidere

Om samarbeidsavtalen med Agder

I august 2023 inngikk Agder Fylkeskommune og Frivillighet Norge en intensjonsavtale som har som mål stimulere til konkret samarbeid mellom fylkeskommunen og Frivillighet Norge.

Avtalen har lagt grunnlaget for en god dialog, og har blant annet ført til samarbeidet om denne konferansen.

Kontaktperson

Bilde av Brita Brekke
Brita Brekke
Politisk rådgiver
41636798
brita@frivillighetnorge.no

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring