Hopp til hovedinnholdet

Våg å være uenige!

Publisert:
Oppdatert:
Sturlaogwidvey

Vi overfokuserer på harmoni. Inviter de som er uenige inn i styret. Uenighet er naturlig. Det har like stor verdi som enighet i en organisasjon, så lenge vi er åpne for uenigheten og har tillit til at fellesskapet klarer å finne løsninger. Dette var forskernes budskap til 136 styremedlemmer på Styredagen 6. juni.

Det er krevende å ha styreverv i frivilligheten. Organisasjonene inngår leiekontrakter, ansetter personale, samler inn penger, står for dugnader og medlemsaktiviteter. Det er styrets ansvar at alt skjer i henhold til egne vedtekter, lover og andre offentlige pålegg, og ikke minst; på etisk forsvarlig vis. På Styredagen fikk styrene et løft i form av foredrag og seminarer om frivillighetspolitikk, styreansvar og konflikthåndtering.

Førsteamanuensis Lars Laird Iversen fra Menighetsfakultetet og professor Alan Fowler som er tilknyttet universitetet i Rotterdam har forsket på konflikter i henholdsvis små grupper og store internasjonale organisasjoner. Begge konkluderte med at miljøer som er forberedt og anser konflikt som naturlig, ikke som krise, har mest framgang.

- Inviter de som er uenige inn i styret. Bygg en åpen kultur som har tillit til at uenigheten blir håndtert skikkelig. Men husk at uansett hvor mange retningslinjer og prosedyrer vi etablerer, kan vi ikke organisere oss bort fra konflikt, sa professor Fowler i sitt innlegg.

Frivillighet Norge har lenge tilbudt styreopplæring i medlemsorganisasjonene. Takket være støtte fra Kulturdepartementet har vi imidlertid for første gang kunnet samle styremedlemmer til konferanse for å få faglig påfyll og erfaringsutveksling. Større kunnskap gir trygghet i rollen som styremedlem og dermed blir det mer givende å være i styret.

Målet er en sterk, selvstendig frivillig sektor!

Kulturminister Thorhild Widvey, som er regjeringens frivillighetsminister delte av sine erfaringer fra frivilligheten i sin tale til konferansen.

- Styreansvaret betyr ikke at hvert styremedlem trenger ikke ha kompetanse på alt styret er ansvarlig for, men styret må samlet sett ha den kompetansen, sa statsråden.

Hun snakket også om Frivillighetserklæringen som Regjeringen nylig har vedtatt. Erklæringen regulerer, og forplikter, forholdet mellom Regjeringen og organisasjonene.

- Jeg skal spørre hvordan det går med forenklingen for frivilligheten i statsrådenes departementer. Nå blir det konkurranse i Regjeringen om forenkling, lovet kulturministeren.

Foredragene fra konferansen

Alan Fowler - making conflicts productive og GATE workshop

Har vi som styre kontroll på de rette sakene?

Hva vil det si å være frie og uavhengige organisasjoner?

Hva vil det si å være styremedlem?

Styrearbeid i organisasjoner med formelle bindinger til staten

Styrets samspill med medlemsdemokratiet

Foto: Nyebilder.no

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring