Hopp til hovedinnholdet

Active Citizens Fund

Ansvarlige for prosjektet står foran bildevegg

Frivillighet Norge er samarbeidspartner i Active Citizens Fund Romania for å fremme samarbeid og kunnskapsutveksling mellom norske og rumenske frivillige organisasjoner og frivillighet som helhet, styrke vår posisjon som ekspert på frivillighet i Norge og bygge internasjonalt nettverk innenfor vårt fagområde.

Om Active Citizens Fund:

Den kontingenten Norge, Island og Lichtenstein betaler for å være med i EØS, EØS-midlene, skal bidra til sosial og økonomisk utjevning i Europa. Det gjøres blant annet ved å bidra til bygging av sivilsamfunn i øst- og sentraleuropeiske land gjennom fondet Active Citizens Fund. Dette fondet fordeles gjennom separate, bilaterale avtaler med hvert av landene, og målet er å utvikle langsiktige, bærekraftig sivilsamfunn, som får styrket sin rolle i å fremme demokratisk deltakelse, aktivt medborgerskap og menneskerettigheter.

46 millioner Euro til Romania

Romania mottar 46 millioner Euro til Active Citizens Fund over en seksårsperiode, men på grunn av frivillighetens særlige uavhengige stilling, er det viktig at det er en uavhengig aktør som mottar og fordeler disse midlene, ikke myndighetene selv.

Frivillighet Norge er med som norsk partner i konsortiet som mottar midlene sammen med de rumenske organisasjonene Civil Society Development Foundation (FDSC), Partnership for Community Action and Transformation (PACT), Romanian Environmental Partnership Foundation (REPF) og Resource Center for Roma Communities (RCRC).

Norske frivillige organisasjoner kan delta i bilaterale samarbeid

En viktig del av Active Citizens Fund Romania er å fremme samarbeid og kunnskapsutveksling mellom norske og rumenske frivillige organisasjoner, også kalt bilaterale samarbeid. Det er de rumenske organisasjoner som søker om penger til slike prosjekter, men norske organisasjoner deltar som partnere.

Midlene lyses ut i flere runder. Den første utlysningen er nå ute, og første søknadsfrist er 11. mars.

Norske, frivillige organisasjoner kan ta del i:

  • Såkornsmidler: Såkornsmidler er midler som skal dekke reisekostnader som norske og rumenske organisasjoner måtte ha i forbindelse med konkrete møter dem imellom. Hensikten med møtene må være å komme fram til partnerskapsavtaler. Det er ingen søknadsfrist for disse.
  • Deltakelse på matchmaking-seminar: I forbindelse med utlysningene, arrangerer vi matchmaking-seminarer, hvor norske og rumenske frivillige organisasjoner kan møtes, bli kjent med hverandres arbeid og forsøke å komme fram til samarbeidsprosjekter. Disse er åpne for alle, og vi dekker alle reisekostnader. Seminarene er avholdt for den første søknadsrunden, men det kommer flere, som vil annonseres på Frivillighet Norges hjemmeside og i nyhetsbrev.
  • Seminar om spesifikke tema: For å bidra til forsterket kunnskapsutveksling på tema med særlige behov, holder vi noen mer spesifikke seminarer. Disse inviterer vi noen utvalgte, relevante organisasjoner til, men de annonseres også på Frivillighet Norges hjemmesider, så ta gjerne kontakt om dere ønsker å bidra i dem. Deltakere får dekket alle reisekostnader.

Frivillighet Norges rolle

Frivillighet Norge deltar i samarbeidet for å fremme samarbeid og kunnskapsutveksling mellom norske og rumenske frivillige organisasjoner og frivillighet som helhet, styrke vår posisjon som ekspert på frivillighet i Norge og bygge internasjonalt nettverk innenfor vårt fagområde.

Vår oppgave er først og fremst å bidra med koordinering av bilaterale samarbeidene gjennom å bidra til å utvikle retningslinjene for prosjekter som kan få støtte, nå ut til potensielle norske deltakere i aktiviteter og å fremme muligheten for og verdien av samarbeid blant norske organisasjoner. Vi støtter norske organisasjoner som ønsker å delta i samarbeid med kompetanse og tilrettelegging og vi fasiliterer kontakt mellom organisasjonene i de ulike landene. I tillegg organiserer vi aktiviteter som skal skje i Norge, inkludert studiebesøk fra rumenske organisasjoner.

Frivillighet Norge bidrar også inn i det forhåndsdefinerte prosjektet Youth Academy, som er en opplæring av rumensk ungdom i frivillig arbeid og ledelse. Her bidrar vi med utvikling av undervisningsopplegget, undervisning i modulene og innhold i en studietur til Norge for rumenske organisasjoner.

Meld din interesse

Er din organisasjon interessert i å delta i rumenske partnerskap og/eller utveksle erfaringer og kunnskap med rumenske frivillige organisasjoner? Så bra! De fleste muligheter til å delta lyses ut her på vår hjemmeside og i vårt nyhetsbrev, men vi hører gjerne fra deg om du er interessert.

Ta kontakt med politisk seniorrådgiver Guri Idsø Viken på guri@frivillighetnorge.no eller telefon 952 56 474.

Les mer her:

Relaterte nyheter

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring