Hopp til hovedinnholdet

Statsbudsjett for 2023

Høsten 2022 la regjeringen Støre frem sitt første statsbudsjett. Våre viktigste innspill til budsjettet var regelstyring av momskompensasjonsordningen og styrking av skattefradragsordningen for gaver til frivillige organisasjoner.

Frivillighet Norges innspill til budsjettet kan leses her.