Hopp til hovedinnholdet

Barrierer for deltagelse

0
Tror at manglende kjennskap til aktiviteter kan være en grunn til at barn og unge ikke deltar i fritidsaktiviteter.

Hvorfor deltar ikke alle i fritidsaktiviteter?

Tall fra Institutt for samfunnsforskning viser at 12% av barn over 10 år aldri har deltatt i en fritidsaktivitet. Så hva hindrer deltagelse? I Ungfritid.no-brukerundersøkelsen spurte vi organisasjonene selv hva de mener hindrer barn og unge fra å delta hos dem.

Manglende kjennskap er den største barrieren

Organisasjonene på Ungfritid.no tror at manglende kjennskap til aktivitetene deres er hovedgrunnen til at barn og unge ikke deltar på fritidsaktiviteter i regi av deres organisasjon.

På spørsmålet «Hva tror du kan hindre barn og unge fra å delta hos dere?» Svarer 62% at barn og unge ikke vet «at de kan delta hos oss». Videre oppgir 26% manglende transport til aktiviteten og 24 % for høye kostnader som mulige barrierer for deltagelse.

2 av 3 trenger flere frivillige

I undersøkelsen svarer 64 % at organisasjonen deres trenger flere frivillige «for å kunne tilby aktiviteter til nye deltagere».

0
Trenger flere frivillige for å tilby aktiviteter til nye deltagere