Hopp til hovedinnholdet

Arbeid med barrierer

Hvordan jobber organisasjonene med barrierer?

I undersøkelsen spurte vi organisasjonene hvordan de jobber for å sikre at alle kan delta.

Kort oppsummert, gjør organisasjonene flere tiltak for å sikre deltagelse. Godt over halvparten har lave avgifter (68 %), deler informasjon (59 %) og har tilgang på utstyr (61 %).

I tillegg svarer 55 % at de arrangerer turer eller samlinger og 63 % at de arrangerer sosiale arrangementer.

Organisert transport

I spørreundersøkelsen, kom det frem at organisasjonene selv tror manglende transport er en av de mest sentrale barrierene for deltagelse – etter manglende kjennskap til aktiviteter.

På spørsmål om hvordan organisasjonene arbeider med dette, svarer 42 % at de legger til rette for at barn kan kjøre sammen til aktivitetene deres. Av de som ikke legger til rette for dette, svarer kun 19 % at de organiserer annen type transport til aktivitetene deres.

Tilrettelagte aktiviteter

Til sammen svarer 78 % at de tilbyr eller kan tilby «tilrettelagte fritidsaktiviteter dersom barn og unge med funksjonsnedsettelser ønsker å delta» hos dem. Totalt svarer 22 % at de ikke kan tilrettelegge aktiviteter for ulike funksjonsvariasjoner, eller ikke vet om de kan gjøre det.

0
Kan tilby fritidsaktiviteter for barn og unge med funksjonsnedsettelser