Hopp til hovedinnholdet

Kjennskap til støtteordninger

Økonomisk støtte

I spørreundersøkelsen, kommer det frem at organisasjonene selv tror høye kostnader er en sentral barriere for deltagelse. Fra Ungdata junior-undersøkelsen 2022, vet vi at: «Mens 84 % av barna med høy sosioøkonomisk status er med på faste fritidsaktiviteter, gjelder det bare 67 % av barna med lav sosioøkonomisk status». Et viktig verktøy for å bryte den økonomiske barrieren, er derfor støtteordninger.

Det store flertallet av organisasjonene oppgir at de kjenner til støtteordninger som de selv kan benytte seg av (83 %). Denne kjennskapen er lavere når det kommer til støtteordninger foreldre og foresatte kan benytte seg av. Her svarer 38 % at de kjenner til ordninger, mens 52 % svarer at de ikke kjenner til støtteordninger. Når det kommer til hvorvidt organisasjonene selv har støtteordninger, svarer 48 % «ja» og 47 % «nei».

Bruk stotte.ungfritid.no!

På stotte.ungfritid.no kan du finne oversikt over støtteordninger. Frivillighet Norge har utformet den nasjonale siden for organisasjoner, lag, foreninger, offentlige ansatte og barnefamilier. På siden kan du finne informasjon om støtte til kontingent, deltakeravgift, aktivitetsguider og gratis utlån av utstyr til aktiviteter for barn og unge.