Hopp til hovedinnholdet

Samarbeid for å få flere med

Kommunen som veiviser

På spørsmål knyttet til hvorvidt kommunen er god på å vise frem fritidstilbud i regi av frivillige organisasjoner, svarer flesteparten at kommunen «i noen grad» er god på dette (43 %). Totalt svarer 26 % at kommunen i stor eller svært stor grad er god på å vise frem tilbud, 17 % svarer i liten grad eller ikke i det hele tatt og 13 % vet ikke hvorvidt kommunen er god på det eller ikke.

Samarbeid med skole, helsetjeneste, NAV

Av organisasjonene, svarer 46 % at de har et samarbeid med skole, helsetjenester eller NAV for å få flere barn og unge med på aktiviteter, mens 49 % svarer at de ikke har et samarbeid.

0
Samarbeider med skole, helsetjeneste eller NAV for å flere med på aktiviteter