Hopp til hovedinnholdet

Ordbok Frivillighet

En avisoverside med overskriften "Frivillighet er gull"
Frivillighet = GULL! Foto: Frivillighet Norge

Frivillighet Norge har samlet roller, begreper, aktører og aktiviteter i en ordbok

Frivillighet Norge har samlet roller, begreper, aktører og aktiviteter som handler om frivilligheten i en ordbok. Definisjonene er slik Frivillighet Norge forstår og bruker ordene. Ordboken kan være til hjelp for alle som ønsker å bli bedre kjent med frivilligheten. Den gjør det også enklere å bruke veilederen, ved å gjøre det tydelig hva som menes med de ulike ordene som brukes i tekstene.

Gå til Ordbok Frivillighet

I frivilligheten bruker vi mange begreper og ord. I Ordbok frivillighet har Frivillighet Norge samlet flere av disse, og gitt dem en definisjon og forklaring. Slik sikrer vi at alle som snakker om frivillighet bruker samme språk.
Hva er frivillig sektor?
Gå til neste artikkel