Hopp til hovedinnholdet

Registrering i Frivillighetsregisteret og Brønnøysundregistrene

Hvorfor registrerere organisasjonen i Brønnøysundregistrene?

Brønnøysundregistrene tar vare på informasjon på vegne av staten og har blant annet Enhetsregisteret hvor organisasjonen må registrere seg for å få organisasjonsnummer. Det er viktig å ha organisasjonsnummer for å kunne opprette en bankkonto og for å gjøre avtaler med andre.

Vi anbefaler at dere også registrerer dere i Frivillighetsregisteret, som er et annet register de har. Dette kan enten gjøres samtidig som dere registrerer dere i Enhetsregisteret eller etterpå. En registrering i Frivillighetsregisteret er en bekreftelse på at dere driver frivillig virksomhet. Mange tilskuddsordninger krever at dere er registrert her. Det er gratis å registrere seg og det er gratis å være registrert. Den enkleste måten å registrere seg på er å gå inn på nettsiden til Brønnøysundregistrene.

Hvordan registrere en organisasjon i Brønnøysundregistrene?

Det ligger informasjon om hvordan du skal registrere organisasjonen hos Brønnøysundregistrene. Her beskrives både hvordan du melder organisasjonen inn i Frivillighetsregisteret hvis organisasjonen allerede har organisasjonsnummer gjennom Enhetsregisteret, og hvordan du går fram hvis organisasjonen ikke har et organisasjonsnummer.

Samordnet registermelding

Skal du melde organisasjonen inn i Frivillighetsregisteret kalles skjemaet du skal fylle ut "Samordnet registermelding”. Dette finner du på internettsiden www.brreg.no.

Registreringsskjemaet ber deg

  • opplyse hva slags virksomhet dere driver
  • legge ved organisasjonens vedtekter, stiftelsesdokumenet og årsmøteprotokoll som viser hvem som sitter i styret.
  • krysse av for om organisasjonen vil delta i Grasrotandelsordningen – dersom den er kvalifisert til det – og i så fall å oppgi organisasjonens kontonummer

Registermeldingen må være signert for at den skal bli godkjent. Det er gratis å registrere seg og å stå registrert i Frivillighetsregisteret.