Hopp til hovedinnholdet

Stiftelsesmøtet

Hva er et stiftelsesmøte?

En organisasjon blir dannet på et stiftelsesmøte. Der deltar de som ønsker å starte organisasjonen. Det viktigste som skjer på et stiftelsesmøte er at deltakerne

 • bestemmer formålet til organisasjonen (hva organisasjonen skal få til)
 • velger et styre
 • vedtar vedtekter for organisasjonen

Stiftelsesdokument

Det må skrives et stiftelsesdokument som viser hva som skjedde på stiftelsesmøte. Her er punktene som stiftelsesdokumentet må inneholde:

 • Tittel: Protokoll fra stiftelsesmøte i NAVN PÅ ORGANISASJONEN.
 • Dato for møtet.
 • Stedet som møtet ble holdt på.
 • Navn på minst to personer som er til stede på møtet, som deltakerne beslutter skal signere dokumentet. En av de to som skal signere dokumentetn kan være den som blir valgt som styreleder i organisasjonen.
 • Navn på deltakerne i møtet.
 • At deltakerne vedtok:
  • vedtektene for organisasjonen (som også inneholder navnet og organiasjonens formål)
  • hvem som ble valgt som styremedlemmer.

Se mer i malen for stiftelsesdokument

Styret som velges på stiftelsesmøtet, jobber frem til organisasjonens første ordinære årsmøte. Styret må lage en plan for hva organisasjonen skal gjøre den første perioden.

Sjekkliste før stiftelsesmøtet:

 • Lag forslag til formål for organisasjonen.
 • Lag forslag til vedtekter (les om vedtekter senere i håndboka).
 • Finn personer som vil være med i styret i styret og som vil være medlemmer.
 • Finn et sted du kan arrangere stiftelsesmøtet og sett en dato.
 • Inviter deltakerne til stiftelsesmøtet.
 • Forbered deg godt før møtet slik at du vet nøyaktig hva du skal presentere og hvordan.

Et stiftelsesmøte kan selvsagt også gjennomføres digitalt.