Hopp til hovedinnholdet

Lokal frivillighetspolitikk gjør samarbeidet bedre

Frivillighet Norge jobber for at hver enkelt kommune og fylke skal ha en god og lokalt forankret politikk for å utvikle frivilligheten lokalt

Kort om saken

 • De frivillige organisasjonene er viktige aktører i lokalsamfunnet, og bidrar til mange positive effekter.
 • Å bidra til utvikling av frivillig sektor er en viktig del av samfunnsansvaret for kommnuner og fylkeskommuner
 • Derfor jobber Frivillighet Norge for at frivillighetspolitikk også får en rolle i kommunenes strategiske planarbeid

En helhetlig frivillighetspolitikk bør være en del av kommunens planverk og omfatte både hvordan kommunen legger til rette for frivillige organisasjoner og hvordan kommunen og frivillige organisasjoner skal samarbeide.

Målet med en frivillighetspolitikk er at kommunen skal legge til rette for at frivilligheten får gode vilkår slik at de kan skape gode aktiviteter. Ved å kartlegge og gå i dialog med den lokale frivilligheten vil man få svar på de utfordringene organisasjonene møter lokalt og hvordan man kan jobbe bedre sammen.

I dag har bare rundt 18 % av kommuner en frivillighetspolitikk. Samtidig viser forskning at kommuner som har en frivillighetspolitikk oftere har samarbeid med frivillige organisasjoner på flere områder, og at den påvirker hvordan kommunen prioriterer frivillig sektor.

Kommunal frivillighet

Frivillighet Norge registrerer at stadig flere kommuner velger systematisk å rekruttere enkeltpersoner som egne frivillige, fremfor å samarbeide med frivillige organisasjoner. Vi ser på denne utviklingen med bekymring.

Les mer om dette her.

Hvordan og hvorfor utvikle frivillighetspolitikk

Les mer om hvordan og hvorfor utvikle frivillighetspolitikk for kommuner og fylkeskommuner på vår side samhandlingskoden.no

Kart over kommuner med frivillighetspolitikk

De ti frivillighetspolitiske bud

Over 300 organisasjoner har stilt seg bak budene som har blitt sendt ut til alle landets kommuner.

1. Kjenn frivilligheten i kommunen din

Innhent kunnskap om de frivillige organisasjonene. Hva driver de med? Hvilke mål, ressurser og utfordringer har de? Vil de samarbeide mer med kommunen, næringsliv, eller organisasjoner?


2. Vedta en tverrsektoriell 
kommunal frivillighetspolitikk 


Inviter hele bredden av frivilligheten til dialog. Tenk frivillighet i all kommunal planlegging. Frivillighetspolitikken bør revurderes ved nytt kommunestyre. 


3. Anerkjenn frivillighetens egenverdi 


Frivillige er frie og villige til å gjøre det de vil. 
Det må de få lov til å være, ellers dør frivilligheten ut. 


4. Forenkling gir mer frivillighet 


Tiden som brukes på byråkrati er tid som kan brukes på mer frivillighet. Gjennomfør tiltak som forenkler søknadsskriving, rapportering og kontakt med kommunen.


5. Tilrettelegg for frivillighetens egenutvikling 


Vis organisasjonene tillit og legg til rette for at de kan nå sine egne mål. Da når kommunen samtidig mange av sine mål. 


6. Skap dialog med frivillighet

Skap faste møteplasser for organisasjonene. Rådfør dere med frivilligheten. Gi kommunalt ansatte opplæring i frivillighetsmangfoldet, slik at de kan invitere flere folk til å bli med. Husk at frivillige ofte jobber, så møter må være etter arbeidstid!

7. Anerkjenn og støtt opp om frivillighetens merverdi

Frivilligheten er ”samfunnets vaktbikkje” og skaper bl.a. lokalsamfunnsutvikling, kunnskap, sosiale møteplasser, tilhørighet, demokratiopplæring og er helsefremmende.

8. Gi frie midler


Frie midler er en forutsetning for at frivilligheten kan vokse på egne premisser.

9. Ikke konkurrer med frivilligheten 


Tilrettelegg for bedre rekruttering av frivillige til organisasjonene. Ikke ”stjel” de frivillige fra organisasjonene for å utføre kommunale tiltak. 


10. Skap forutsigbarhet for frivilligheten 


Forutsigbare rammer skaper bærekraftig drift og utvikling i frivilligheten. Et eksempel er å legge til rette for lokaler som frivilligheten kan bruke. 


Samarbeidsavtale med KS

Samarbeidsplattformen ble første gang signert i 2011. Plattformen er en to-parts samarbeidsavtale der Frivillighet Norge representerer frivillig sektor og KS kommunal sektor. Plattformen skal bidra til å styrke relasjonen mellom frivillig og kommunal sektor.

Avtalen ble oppdatert og re-signert i august 2023.

Relaterte nyheter

 • Kan flere få delta og bidra i kulturorganisasjonene?

  Frivillighet Norge vil gjøre det enklere å drive frivillige organisasjoner og rekruttere nye med som tillitsvalgte, frivillige og deltakere. Folkehelsemeldingen sier at alle som ønsker det skal få mulighet til å delta i frivillige organisasjoner og visjonen til Norsk Musikkråd er «Musikkglede for alle». Så hva må til for at flere nye blir med og skaper levende lokalsamfunn?

  Publisert: 28.09.23

 • Økt deltakelse i aktivitet for barn og unge i Agder

  Fersk fakta fra Frivillighetsbarometeret 2023, viser at 1 av 5 familier synes at det er svært vanskelig eller vanskelig å få oversikt over fritidstilbud der de bor. I Agder fylkeskommune har de tatt grep om frivillighetspolitikken for å jobbe for at flere barn og unge skal få oppleve felleskapet i fritidsaktiviteter.

  Publisert: 08.09.23

  Oppdatert:
 • Samarbeid om bedre frivillighetspolitikk i Agder

  Agder fylkeskommune og Frivillighet Norge har signert intensjonsavtale på Arendalsuka. Avtalen skal blant annet bidra til å stimulere til økt samarbeid mellom organisasjonene og, mellom fylkeskommune, kommune og frivillig sektor.

  Publisert: 11.08.23

  Oppdatert:
 • Frivilligheten søker engasjerte kommunepolitikere

  Debattinnlegg: Frivilligheten er fortsatt ikke tilbake på samme nivå som før pandemien. Nå trengs et krafttak og en mer helhetlig politikk fra kommunene.

  Publisert: 31.03.23

  Oppdatert:
 • Skal styrke frivilligheten i Nordland

  Nordland fylkeskommune og Frivillighet Norge har gått sammen om en intensjonsavtale. – Frivillighetsarbeidet er en hjørnestein i samfunnet vårt. Dette må fylkeskommunen bygge opp under, sier fylkesråd for kultur, klima og miljø, Christian Torset. 

  Publisert: 09.03.23

  Oppdatert:
 • Møre og Romsdal fylkeskommune fornyer intensjonsavtalen med Frivillighet Norge

  Avtalen skal bidra til tettere samarbeid for å styrke frivilligheten i fylket.

  Publisert: 20.02.23

  Oppdatert:
 • Frivillighet Norge har inngått avtale om samarbeid med Viken og Trøndelag fylkeskommune

  To nye avtaler på plass som skal bidra til et tettere samarbeid mellom Frivillighet Norge og fylkeskommuner.

  Publisert: 08.02.23

  Oppdatert:
 • Årets Frivillighetskommune i klarspråkversjon

  Frivillighet Norge har fått kritikk på språket i juryens begrunnelse for årets frivillighetskommune. Her kommer en ny versjon av begrunnelsen.

  Publisert: 13.12.22

  Oppdatert:
 • Kan bedre samarbeid med frivilligheten bidra til mindre mobbing og utenforskap?

  Dette var tittelen på det digitale Faglige forumet, som Partnerskap mot mobbing (PMM) gjennomførte den 27. oktober 2022. Partnerskap mot mobbing er et samarbeid mellom 15 organisasjoner, Regjeringen og Sametinget inkludert, som sammen jobber for at alle barn og unge skal ha et godt barnehage-, fritids- og skolemiljø uten mobbing.

  Publisert: 31.10.22

  Oppdatert:
 • Nettverk for unges fritid og medvirkning

  Sammen med KS (kommunes interesseorganisasjon) og Bufdir (Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet) står Frivillighet Norge bak nettverket; Nettverk for unges fritid og medvirkning.

  Publisert: 31.08.22

  Oppdatert:
 

Kontaktperson

Bilde av Bjørn Lindstad
Bjørn Lindstad
Politisk seniorrådgiver
909 79 955
bjorn@frivillighetnorge.no

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring