Hopp til hovedinnholdet

Kort om GDPR og Frivillighet Norge

GDPR = General Data Protection Regulation er en ny forordning som trer i kraft 25. mai 2018. Forordningen tar over for den nåværende Personopplysningsloven. GDPR vil gjelde for alle virksomheter i alle land i EU og EØS. Ny Personopplysningslov ble vedtatt av Stortinget 22. mai, og trådte i kraft 20. juli.

Personvern handler om retten til å ha et privatliv og retten til å bestemme over egne personopplysninger. For oss som frivillige organisasjoner handler det om at medlemmer og samarbeidspartnere skal kunne ha tillit til oss og hvordan vi behandler deres persondata.

Med den nye forordningen blir det flere rettigheter for forbrukeren og flere plikter for organisasjonen. Kort oppsummert innebærer dette at alle som jobber, er tillitsvalgte eller frivillige i en organisasjon og som håndterer personopplysninger, må forholde seg til flere regler for håndtering av personopplysninger.

Datatilsynet er ansvarlig for å føre tilsyn og håndheve loven i Norge. De har gjort tilgjengelig dokumenter og ressurser som gjelder den nye forordningen på sine nettsider. Dette er imidlertid store mengder informasjon, og den er ikke målrettet mot enkelte bransjer. Frivillighet Norge har derfor utarbeidet denne ressursbanken som gir dere som er frivillige organisasjoner oversikt over hva dere bør gjøre nå for å gjøre organisasjonen klar for det nye regelverket.