Hopp til hovedinnholdet

Kartlegging av personopplysninger i organisasjonen

I arbeidet med å lage gode rutiner for personvern bør dere starte med å kartlegge de personopplysningene dere allerede har i organisasjonen. Sett av tid til å ta en full gjennomgang med utgangspunkt i vedlagte skjema:

Skjema for kartlegging av personopplysninger i organisasjonen

Dette er en god øvelse for å få oversikt over hvilke personopplysninger dere samler inn og håndterer, hvilken risiko det er knyttet til dataene og hvor dere bør lage flere og nye rutiner.

Obs. Innholdet i kolonnene i skjemaet er kun eksempler.