Hopp til hovedinnholdet

Personvernombud

Organisasjoner av en viss størrelse eller som behandler større mengder sensitive data, bør ha et personvernombud. Det er ikke satt en grense hvor skillet går for om dette er noe man må ha eller ikke.

Datatilsynet har imidlertid uttalt at de organisasjonene som har personvernombud, får et større fokus og mer kunnskap rundt arbeidet med personvern. Dette kan gjøre organisasjonen bedre rustet til å arbeide med personvern i alle ledd. Dersom det ikke opprettes personvernombud bør dere dokumentere de vurderingene dere har gjort, med mindre det er helt opplagt at dere ikke har en slik plikt.

Personvernombudets oppgaver:

• Være kontaktpunktet for de registrerte (de som har gitt personopplysninger til organisasjonen).

• Informere og gi råd til organisasjonen og de ansatte og frivillige.

• Bidra til at regelverket til fulgt.

• Gi råd om og delta i arbeidet med konsekvensanalyser.

• Fungere som kontaktpunkt mellom Datatilsynet og organisasjonen.