Hopp til hovedinnholdet

Politiattest og personvern

Politiattest:

Det er vanlig at barne-og ungdomsorganisasjoner innhenter politiattest for personer som har et tillits- eller ansvarsforhold for mindreårige i organisasjonen.

Politiattesten skal legges fram for den som er utnevnt som ansvarlig for politiattester og eventuelt denne personens vara. Disse har taushetsplikt og kan ikke dele informasjon om innholdet av attesten med andre.

En politiattest som er vist fram og uten anmerkninger registreres i en database med dato for når attesten ble vist fram og med informasjon om til hvem. Attesten beholdes av den det gjelder.

Dersom det er anmerkninger knyttet til attesten eller om attesten ikke blir fremvist, er det ikke anledning til å la vedkommende utføre oppgaver i organisasjonen.

En politiattest med anmerkning inneholder sensitive opplysninger. Informasjonen som fremgår av politiattesten skal behandles helt konfidensielt. Det er kun politiattestansvarlig/vara og eventuelt styrets leder som skal kjenne til innholdet i politiattesten. De har alle taushetsplikt om opplysninger knyttet til politiattesten.