Hopp til hovedinnholdet

Eksklusjon og personvern

Ekskludering av personer i organisasjonen:

Enkelte ganger opplever organisasjoner saker hvor frivillige personer blir ekskludert på grunn av grenseoverskridende atferd. Informasjon om slike saker er sensitiv, men samtidig viktig for organisasjonen. Organisasjonen må sikre at personen det gjelder ikke utgjør en risiko for organisasjonens omdømme eller tillit fra medlemmer og samarbeidspartnere.

I slike tilfeller er det viktig å begrense tilgangen til informasjonen om saken og personen det gjelder, men samtidig gjøre den tilgjengelig for nøkkelpersoner. Informasjonen kan sikres med rolletilgang og god informasjonssikkerhet.

Lagringen av informasjonen må skje på bakgrunn av en risikovurdering:
- Hvem kjenne til informasjonen om vedkommende?
- Hvor mye informasjon trenger dere å oppbevare for å sikre organisasjonens?
- Det må også gjøres en vurdering av hvor lenge informasjonen må oppbevares.
- Dokumenter rutinene dere har ved ekskludering av personer i organisasjonen.