Hopp til hovedinnholdet

Barn og personvern

En problemstilling som av og til melder seg, er behovet for samtykke fra foresatte når en rekrutterer medlemmer under 18 år. Det er ingen bestemt minstealder for organisasjonsmedlemskap, så en generell minstealder for medlemskap må vurderes etter hvilke aktiviteter organisasjonen tilbyr.

I dagens regelverk er hovedregelen at foreldre gir samtykke for barn under 15 år.

Et samtykke gjelder til det blir trukket tilbake. Dette gjelder både fra den mindreårige og den foresatte. Den mindreårige kan trekke tilbake samtykket selv om den foresatte opprinnelig samtykket til behandlingen. Opplysningene om barnet skal alltid slettes når samtykket er trukket tilbake.

Barnet skal gjøre et frivillig og informert samtykke. Det betyr at informasjon som blir gitt i forbindelse med samtykke og personvernerklæringer rettet mot barn, skal tilpasses barnets alder.

Noen organisasjoner har egne aldersgrenser for demokratiske rettigheter i organisasjonen. Det er opp til organisasjonen selv om den ønsker å gi demokratiske rettigheter til mindreårige medlemmer, eller om den vil benytte en egen aldersgrense for stemmerett på årsmøtet eller for å kunne stille til valg.

I følge Barneombudets rettighetsplakat skal det legges stor vekt på det en mener i personlige forhold fra 12 år, og en har rett til å si sin mening om innmelding og utmelding av trossamfunn, mens barn fra 15 år har rett til å melde seg inn og ut av foreninger og trossamfunn.

En bør derfor vurdere å be om foreldrenes samtykke dersom en skal rekruttere medlemmer under 15 år og hvert fall for medlemmer under 12 år. Behovet for å innhente foreldrenes samtykke til medlemskap må også sees i sammenheng med størrelsen på medlemskontingenten foreningen krever. Jo høyere medlemskontingent, jo større oppfordring har foreningen til å innhente foreldrenes samtykke når barn melder seg inn.

Det kan skje endringer i forbindelse med barn og aldersgrenser i den nye forordningen. Justisdepartementet vil komme med en presisering om hva som vil være nedre grense for foreldres samtykke i god tid før forordningen trer i kraft.