Hopp til hovedinnholdet

Retten til å bli glemt - sletting av data

Dere har ikke lov til å oppbevare personopplysninger «sånn i tilfelle» dere skulle får bruk for de en gang. Dette betyr at dere må slette personopplysninger dere ikke bruker eller som dere ikke har samtykke til å oppbevare.

Nytt med forordningen er at et medlem eller giver har rett til å bli slettet i alle registere når det selv ønsker. En slik henvendelse skal følges opp med en gang og innen en måned.

  • Er det slik at et aktivt medlem ønsker å bli slettet, kan dere som organisasjon ta vare på data knyttet til medlemskapet for å kunne dokumentere grunnlag for offentlig støtte i antall medlemmer. Medlemmet må da slettes fra det ordinære medlemssystemet og lagres eget sted, i tilfelle kontroll.
  • Opplysninger i medlemsregisteret tilbake i tid kan være interessante å ha av historisk interesse, men persondataene må da anonymiseres om de skal beholdes. Fullt navn, adresse og fødselsdato på et medlem endres i slike tilfeller til kjønn og hvilket årstall vedkommende er født. På den måten er det fortsatt mulig å lage statistikk på gamle medlemslister, men uten at noen personer er identifiserbare.
  • Mange frivillige organisasjoner har en lang og interessant historie. Av den grunn har vi bedt Arkivverket bistå oss med å utarbeide kjøreregler som kan brukes som grunnlag når historisk interesse skal vurderes opp mot hensynet til personvern. Følg med her for oppdatert informasjon.
  • Ansatthistorikk - hva kan man beholde? Vi jobber med å innhente mer informasjon om dette. Følg med her for oppdateringer.