Hopp til hovedinnholdet

11 - God og inkluderende organisasjonskultur

Metafor: En mangfoldig hage der alle vekster spirer og blomstrer

Et sted det føles godt å være med

Alle skal få være med. Det er en grunnholdning i frivillige organisasjoner.

Frivillige organisasjoner i Norge har tradisjon for å være åpne for alle som ønsker å delta.

Styret der du er medlem bør derfor påse at organisasjonen har en rekrutteringspolitikk som innebærer at den henvender seg nettopp til mangfoldet i befolkningen.

Besøk https://inkluderingskoden.no/

Her vil du finne god inspirasjon til hvordan du styrker mangfoldet og skaper en inkluderende kultur i din organisasjon.

Alle må bidra til den gode og inkluderende kulturen i organisasjonen, men det ligger et ekstra ansvarpå styret for å sikre en trygg og inkluderende kultur.

Her kommer du inn. Og her har du sagt ja til å være med. Det er derfor fornuftig at dere i styret setter av tid til å diskutere denne delen av arbeidet med organisasjonen, og ikke bare fortapes i planmessighet og økonomisk styring.

Vis at organisasjonen er åpen for alle. For dem som ikke er med kan det være vanskelig å se at «alle er velkomne». For alle på innsiden kan det godt være at det er en innarbeidet læresetning.

Det er viktig at du tenker gjennom hvordan du og de du sitter i styret med kan se mangfoldet som en ressurs.

Da trengs det rutiner for å ivareta en inkluderende kultur.

  • Hvilken kultur er ønskelig i din organisasjon?
  • Hvor foregår diskusjonen om kultur?
  • Er det rom for at medlemmer kan ta opp sider ved kulturen de opplever vanskelig?
  • Er kulturen tilstrekkelig forankret i medlemsmassen?

Det er viktig å innse at man hele tiden må jobbe med å bygge en sterk kultur for å forhindre uønskede hendelser, mobbing, seksuell trakassering, rasisme, sosial diskriminering og andre eventuelle konflikter.

#metoo-kampanjen bredte om seg i sosiale medier fra oktober 2017.

Etter dette vokste bevisstheten rundt seksuell trakassering og seksuelle overgrep, både privat, på ulike arbeidsplasser og i organisasjonslivet.

Flere grove og mindre grove tilfeller av trakassering fikk god plass i norsk offentlighet og avdekket manglende rutiner både for forebygging, varsling og håndtering av seksuell trakassering og overgrep i ulike deler av norsk samfunnsliv.

Virkningene av trakassering kan bli alvorlige, og føre til stress, plager og i verste fall selvmord, viser undersøkelser. Det er derfor svært viktig at styret inntar en aktiv rolle i å forebygge alle uønsket atferd på dette området.

Her kan du se noe av arbeidet vi har gjort på dette området

Heldigvis er nettopp du en av de som kan bidra på styreplass.

Tre spørsmål du kan svare på nå:

  • Hvorfor er det viktig å ha en gjennomtenkt rekrutteringspolitikk?
  • Hvem er ønsket som medlem i din organisasjon?
  • Hva kan en god kultur gjøre for oppnåelsen av organisasjonens formål?

Eksempel: Grendedagene

Ledelsen har invitert til en samling for samtlige aktive medlemmer. Den faglige rammen for samlingen er et seminar om organisasjonskultur.

Hva kan dere i styret bidra med for å sikre en god gjennomføring av en slik samling? Hva kan en slik samling brukes til, og hva kan sittende styre bistå med?