Hopp til hovedinnholdet

Oppsummering

Du er gjennom!

Gratulerer, om du har lest alle de andre kapitelene har du nå fullført dette kurset og fått innblikk i de mest vesentlige momentene ved det å ha ansvar som styremedlem i en frivillig organisasjon.

Gå gjerne tilbake i kursmaterialet og tenk gjennom spørsmålene og problemstillingene som er reist.

Hva kjenner du deg igjen i? Hva var nytt? Hva vil du ta med deg til neste styremøte?

Små og store avgjørelser i styrerommene i de 100.000 frivillige organisasjonene i Norge bidrar til å ta vare på fellesskapene våre og den respekten og aktelsen frivilligheten har.

Du kjenner nå til ansvaret og pliktene, men har forhåpentligvis også sett mulighetene for din organisasjon.

Nå vet du mer om hva du kan bidra med. Du vet kanskje også noe om hvor ditt styre har forbedringspotensial.

  • La det vedtatte formålet med organisasjonen få veie tungt gjennom alle prosesser.
  • Ikke ta lett på økonomistyringen.
  • Pass på at alle medarbeidere har det godt og trives.
  • Legg gode, langsiktige strategier for å ivareta alle medlemmer og alle frivillige.
  • Husk at du står i en stolt tradisjon.

Lykke til med styrearbeidet!