Hopp til hovedinnholdet

9 - Være en god og ansvarlig arbeidsgiver

Metafor: Den trygge sjefen, hun som sikrer stabilitet for sine ansatte

Slik ivaretar du daglig leder

Du er ny i styret, og det går langsomt opp for deg at du faktisk er arbeidsgiver for de ansatte i organisasjonen.

Det er kanskje nytt for deg og mange andre i styret, men her gjelder det å komme raskt til bordet for å skaffe seg nok kunnskap om ansvaret.

Her er hovedpunktene du må tenke over:

 • Styret plikter å overholde de lover og avtaler som gjelder mellom arbeidsgiver og arbeidstaker.
 • Styret plikter å påse at organisasjonen oppfyller sine plikter som arbeidsgiver.
 • Styret må sørge for at det er etablert en god personalpolitikk.
 • Personalpolitikken må være forenlig med organisasjonens verdier.
 • Personalpolitikken må fungere som verktøy for å realisere organisasjonens formål.

Det er ingen forskjell på frivillige organisasjoner og børsnoterte selskaper; pliktene og rettighetene man har som arbeidsgiver er de samme.

Det skal være trygt og godt – og forutsigbart – å være ansatt hos dere.

Vi har fokusert mye på planarbeid så langt i kurset, her er det god styreskikk å jevnlig vedlikeholde organisasjonens personalpolitikk.

Prinsippet må være å stå rustet til å takle utfordringer, så man slipper å rydde opp i f.eks:

 • Uenighet om arbeidstid
 • Uenighet om hvilken myndighet som er delegert fra styret til ansatte
 • Diskusjoner om hva som forventes av en ansatt
 • Lojalitetsbrudd mot organisasjonen

Det vanligste problemet i en frivillig organisasjon er at daglig leder eller andre blir overarbeidet. Mange strekker seg ofte svært langt.

Sørg derfor for at det foreligger en arbeidsavtale og eventuelt en instruks for daglig leder og andre ansatte som viser arbeidsoppgaver og ansvaret hun eller han skal ha.

Det beste for din organisasjon er stabilitet.

Dere som er valgt inn i styret har nå muligheten til å utarbeide en god styreinstruks for hvordan man skal være en god arbeidsgiver.

Tre spørsmål du kan svare på nå:

 • Hvem har ansvaret for daglig leders lønnsavtale i din organisasjon?
 • Gjelder det spesielle lover og regler for frivillige organisasjoner når det kommer til arbeidsgiveransvar?
 • Har du verdifull erfaring som arbeidsgiver du kan ta med deg inn i styrearbeidet?

Eksempel: Grendedagene

Grendedagene er nå over. Det har vært en strålende innsats fra alle medlemmene, og resultatene er formidable; hele 100 nye medlemmer har meldt seg inn. Daglig leder leverer en timeliste med 20 overtidstimer.

Hvordan håndterer styret dette?