Hopp til hovedinnholdet

8 - Samarbeid med andre

Metafor: Et helt arbeidslag som har ansvar for ulike deler av en oppgave

Sammen er vi sterke

Samarbeid med offentlig sektor og næringslivet blir stadig viktigere for de frivillige organisasjonene.

Styret du sitter i bør vurdere hvilke typer samarbeid dere skal inngå, og hva som kan være både samfunnstjenlig og gunstig for organisasjonens formål.

Styret kan vurdere om man skal inngå:

  • Samarbeid med en annen organisasjon
  • Et tettere samarbeid med det offentlige
  • Avtaler og samarbeid med næringslivet

Allianser og samarbeid med andre aktører er for de fleste en viktig del av planarbeidet man vil bli engasjert i som styremedlem

Regjeringens frivillighetserklæring slo fast i 2015 at samarbeidet mellom offentlig sektor og frivilligheten skal styrkes.

Her er noen av Frivillighet Norges råd om god samhandling:

Er alliansen eller samarbeidet som foreslås inngått i tråd med organisasjonens formål og verdier?

Styrker et slikt samarbeid eller alliansen det vedtatte formålet til din organisasjon?

Legges det opp til at innholdet i samarbeidet bygger på dialog mellom partene?

Vil alle parter sitte igjen med en positiv erfaring etter endt samarbeid?

Det er viktig at dere i styret tar denne diskusjonen på et prinsipielt nivå før det dukker opp forespørsler eller muligheter for å inngå en allianse eller et samarbeid.

Frivillige organisasjoner har gjennom historien vist at den øker mangfoldet og kvaliteten på en rekke tilbud og aktiviteter i norsk lokalmiljø.

Det er imidlertid viktig å huske på at de frivillige som deltar i et arrangement eller i et samarbeid med næringsliv eller det offentlige ikke er ansatte, og at det ikke kan stilles krav til dine medlemmer på samme vis som en ansatt i kommunen.

Det er derfor viktig med klare rolleforståelser, enten det er snakk om besøkstjenester, hobbyaktiviteter, venneforening eller dugnader.

Sier dere ja til å stille med mannskap i et samarbeid med det offentlige, er det også viktig at dette ikke blir en erstatning for en lovpålagt oppgave for en kommune.

Dette er et felt det er umulig å komme til bunns i gjennom dette korte kurset, men ta én ting med deg videre:

Legg til rette for en prinsipiell diskusjon i din organisasjon om hvordan ulike typer samarbeid og allianser bør fungere.

Husk at det å styrke organisasjonens formåler ditt mandat som styremedlem.

Tre spørsmål du kan svare på nå:

  • Hva er Regjeringens holdning til samarbeid med frivilligheten?
  • Har din organisasjon en klar strategi for å inngå samarbeid med andre?
  • Hvordan kan et samarbeid med det offentlige styrke formålet til din organisasjon?

Eksempel: Grendedagene

Etter en vellykket standsaksjon under Grendedagene kommer man i dialog med politikerne i kommunen. Det snakkes om muligheten for å etablere en praksis for å kanalisere frivillige tjenester i samarbeid med kommunen. Medlemmene vil f.eks. kunne bli involvert i en vaktordning.

Hvordan vil dere i styret behandle en slik idé?