Hopp til hovedinnholdet

1 - Styringsprinsippet

En kaptein som styrer båten

Dette er styrets hovedansvar

Alle frivillige organisasjoner har et uttalt mål med sin virksomhet. Dette målet er nedfelt i organisasjonens vedtekter. Vedtektene blir vedtatt på årsmøtet, og dette utgjør rammene for styrearbeidet.

Årsmøtet peker ut retningen, styret er der for å sikre og trygge retningen, slik at organisasjonen fortsetter å arbeide med det den ble startet for å gjøre.

Du er altså valgt inn i styret i henhold til vedtektene, og sitter i styret i tidsrommet mellom to årsmøter.

Styret skal forvalte vedtektene og formålet, og arbeide strategisk og planmessig for at formålet kan realiseres.

Styret har også ansvar for at det sikres midler til å gjennomføre organisasjonens arbeid og vedtak.

Eksempler på dette kan være et vedtak om å gjennomføre en årlig innsamlingsaksjon eller rekrutteringsarbeid. Styret har da ansvar for å påse at organisasjonen er rigget for å utføre en god jobb.

Styret du sitter i har nå ansvar for:

 • Strategi
 • Planer
 • Budsjett
 • Retningslinjer
 • Føre tilsyn med virksomheten

Styret skal kort fortalt behandle saker som er nødvendig for å drive organisasjonen, og alt styrearbeid skal foregå på styremøtene.

Styrearbeidet foregår gjennom hele året, og det arbeides blant annet med organisering, økonomi, drift, omdømme, rekruttering og alt annet som gjør en organisasjon i stand til å gjøre en jobb.

Av og til kan det være nødvendig å foreta endringer i planene.

Noen ganger kan styret vedta endringene, eller det kan delegeres nedover i organisasjonen til lokallag eller medlemmer. Andre ganger må forslagene løftes opp til neste årsmøte før avgjørelse kan tas.

Det er godt strategiarbeid å vedta en årsplan for styremøter og saker.

Man bør ha planer for:

 • Hvordan man sikrer at styret og andre frivillige har rett kompetanse
 • Hvordan man skal sikre nok frivillige
 • Hvordan man skal sikre nok inntekter til å gjennomføre det man vil
 • Hvordan man skal sikre et godt omdømme
 • Andre ting som påvirker organisasjonens evne til å nå formålet

Alt styrearbeid skal dokumenteres og protokollføres med referat fra hvert møte. Dette gjelder alt fra innkalling til møter til hva man drøfter på styremøte.

I sum kan du si at styret skal arbeide med og treffe avgjørelser som er til organisasjonens beste. Her har styret et kollektivt ansvar.

Tre spørsmål du kan svare på nå:

 • Hvem har ansvaret for at en organisasjon ikke bruker for mye penger?
 • Hvem har ansvaret dersom medlemmer i et lokallag ser ut til å drive med ting som avviker fra formålet?
 • Hvem har ansvaret for at organisasjonen har nok frivillige til arbeidet de driver med?

Eksempel: Grendedagene

Noen ildsjeler i kommunen bestemmer seg for å skape et større, samlende lokalt arrangement, kalt Grendedagene. Organisasjonen du er i styret for får en oppfordring om å bidra, kanskje både med mannskap, utstyr og midler.

Oppgave: Hva er viktig å huske på for dere i styret?