Hopp til hovedinnholdet

7 - Aktivisme

Metafor: En stand på et torg som fornøyde mennesker flokker seg rundt

Hvordan skal man drive påvirkningsarbeid?

Det er høy og stabil deltagelse i frivillig arbeid i Norge. Godt over halvparten av befolkningen er involvert i en eller annen form eller på ett eller annet nivå.

Når du er medlem av en frivillig organisasjon, er du også en bærer av denne organisasjonens merkesaker eller formål.

Din organisasjon har en samfunnsrolle.

Den er enten tydelig uttalt, eller den har det i kraft av å eksistere som et organ der frivillige er engasjert.

Media ønsker ofte å lodde stemningen hos frivillige organisasjoner. Andre ganger går organisasjonen selv aktivt ut med sine meninger.

Her må styret ha gode planer og gode rådgivere.

Det er normalt at man ønsker å ytre seg. Slipper man det helt fritt, derimot, kan dette få uønsket virkning for organisasjonens renomme.

Styret har her et viktig ansvar. Du og de andre i styret må sørge for:

  • At organisasjonen legger til rette for at medlemmer og sympatisører får kunnskap om organisasjonens merkesaker.
  • At medlemmene får vite hvordan de kan delta i beslutningsprosesser.
  • At medlemmene får opplæring i hvordan organisasjonen driver påvirkningsarbeid for sine saker.

Det er viktig at medlemmene er stolte over og forstår organisasjonens samfunnsrolle, og at de får kunnskap om hvordan de kan være med og fremme saker som styrker organisasjonens formål.

Det er også viktig å sette noen klare grenser for hva et enkeltmedlem kan gjøre eller ytre seg om på vegne av organisasjonen.

Her kan du og de andre i styret ta stilling til om det er lurt å oppnevne talspersoner, som får et utvidet mandat til å lede påvirkningsarbeidet.

Jo større åpenhet det eksisterer omkring planer, strategier, budsjetter og fremgangsmåter, desto enklere blir det å omfavne initiativ fra grasrota i organisasjonen.

Det styrende prinsippet er at man ikke knebler sine medlemmer fra å ta initiativ. Sørg for å legge gode strategier for å oppmuntre medlemmene til positiv handling.

Hva med et kurs i aktivisme? Kan det bidra til å høyne engasjementet? Kan det også sikre at organisasjonens formål blir ivaretatt?

Tre spørsmål du kan svare på nå:

  • Har din organisasjon en samfunnsrolle i ditt lokalmiljø?
  • Hvem er ansvarlig for påvirkningsarbeidet i din organisasjon?
  • Hvorfor bør medlemmene vite mest mulig om beslutningsprosessene i din organisasjon?

Eksempel: Grendedagene

Etter vellykkede Grendedager der din organisasjon har gjennomført en rekordinnsamling har lokalpressen satt fokus på arbeidet dere driver. Ledelsen i lokallaget ønsker å bruke denne økte oppmerksomheten til å påvirke kommunens praksis rundt utlån av lokaler til lag og foreninger i nærmiljøet.

Hva gjør dere i styret for å tilrettelegge for effektivt påvirkningsarbeid?