Hopp til hovedinnholdet

Styrets ansvar overfor medlemmene

Styrets ansvar overfor medlemmene er først og fremst å sørge for at handlingsplanen som årsmøtet har vedtatt blir gjennomført og å legge til rette for at medlemmene kan drive med aktiviteter.

I tillegg har styret et ansvar som medlemmenes rådgivere: Dersom et medlem er usikker på hvordan en arbeidsoppgave skal gjøres eller trenger veiledning og råd, skal styret hjelpe medlemmene.

Styret skal jobbe for organisasjonen og medlemmene slik at formålet til organisasjonen blir oppfylt.

Styret er de som driver arbeidet i organisasjonen fremover. Hvis styret fungerer godt har organisasjonen bedre grunnlag for å gjøre arbeidet sitt. Konflikter og uenigheter bidrar til å ødelegge for organisasjonens formål fordi krefter som skulle vært brukt på å jobbe for dette i stedet brukes på intern strid. Det er derfor også styrets ansvar overfor medlemmene at alle vet at alle jobber for samme mål.