Hopp til hovedinnholdet

Verv og roller

Organisasjonen må selv bestemme hvilke verv som er nødvendig å ha i styret. Et styre skal ha minimum tre medlemmer. En vanlig styresammensetting er på fem styremedlemmer:

 • Leder
 • Nestleder
 • Sekretær (skriver referater fra møtene)
 • Økonomiansvarlig
 • Styremedlem

I tillegg bør styret ha to varamedlemmer i tilfelle et styremedlem ikke kan delta på et styremøte, eller må slutte i styret. Fordeling av styrets ansvarsområder mellom styremedlemmene kan se slik ut:

Leder

 • Kaller inn til styremøte og har jevnlig kontakt med alle styremedlemmene
 • Sørger for at styret arbeider med de sakene som følger av handlingsplanen årsmøtet har vedtatt, og at styret forbereder og avvikler nytt årsmøte når den tid kommer.
 • Tals- og kontaktperson for organisasjonen
 • Fordeler oppgaver mellom styremedlemmene
 • Følger opp at styremedlemmene arbeider med de punktene de har ansvaret for i styrets arbeidsplan.
 • Skaper entusiasme, gir konstruktive tilbakemeldinger så styret lærer både av suksessene slik at de kan gjentas, og evtentuelle feil, så de kan unngås i framtiden.
 • Er ansvarlig for alle viktige dokumenter i organisasjonen
 • Overordnet ansvarlig for å skrive søknader og for å inngå økonomiske avtaler

Nestleder

 • Tar over som leder dersom lederen er fraværende
 • Følger opp styremedlemmene, inspirerer og oppmuntrer
 • ”Poteten” i styret – kan gjøre det meste når det trengs

Sekretær

 • Skal skrive referat fra møtene
 • Skriver årsmeldingen i samarbeid med leder
 • Ansvarlig for innkommende (e-)post
 • Holder orden på medlemsregisteret, registrerer inn- og utmeldinger

Økonomiansvarlig

 • Overordnet ansvarlig for økonomien og for at budsjettet overholdes
 • Ansvarlig for innbetalinger og utbetalinger og for å føre regnskap
 • Lager forslag til budsjett sammen med styret
 • Presenterer økonomiens status på hvert styremøte
 • Tar vare på alle kvitteringer og arkiverer dem på en god måte

Styremedlem

 • Ansvarlig for øvrige arbeidsoppgaver, for eksempel nettsideredaktør eller ansvarlig for sosiale mediekanaler (Facebook, Instagram osv.)
 • Ansvarlig for gjennomføring av arrangementer
 • Kontaktperson for medlemmene
 • Hjelper øvrige styremedlemmer hvis nødvendig

Varamedlem

 • Rykker inn dersom noen i styret melder fravær
 • Har stemmerett i styremøter hvis et fast styremedlem ikke kan delta
 • Blir fast styremedlem hvis et styremedlem trekker seg