Hopp til hovedinnholdet

Hvem bestemmer hva?

Mellom årsmøtene styrer og leder styret organisasjonen.

Det betyr at det er styret som tar avgjørelser på vegne av organisasjonen. Alle saker av betydning bør drøftes og avgjøres av styret ved avstemninger.

Hvis en sak haster kan styrets leder ta avgjørelse alene. Da må hen informere resten av styret om avgjørelsen så raskt som mulig.

Styremedlemmene må lojalt stå bak alle avgjørelser som styret har fattet. Også når det har vært diskusjon og uenighet før man har bestemt seg, og styret ikke har fattet enstemmig vedtak.

Dersom et styremedlem får ansvar for en oppgave må styret be om å få rapport om utviklingen og resultatet, slik at styret har oversikt og kontroll.