Hopp til hovedinnholdet

Demokrati i styret

Styret er demokratisk valgt og representerer medlemmene som valgte dem.

Her skal vi presentere to modeller for hvordan styret kan arbeide for å sikre en demokratisk arbeidsform.

  1. Konsensusprinsippet.
    Konsensus betyr enighet. Når dette prinsippet legges til grunn for styrearbeidet betyr det at styret prøver å unngå avstemninger når beslutninger skal tas, og heller diskuterer saker med vilje til gjøre endringer. Målet er å finne en løsning som alle kan være enige om. Det kan bety at beslutninger fattes som følge av at styremedlemmer inngår kompromiss. Det kan også bety at styret finner en ny og bedre løsning enn forslaget som opprinnelig lå på bordet.
  2. Flertallsbeslutninger.
    Det betyr at styret diskuterer en sak inntill styreleder beslutter at det skal tas avstemning. Den løsningen som får flest stemmer i styret, blir da styrets vedtak. Utfordringen med denne modellen er at de som ikke fikk gjennomslag for sin mening kan bli misfornøyde.

Begge arbeidsmodellene har både fordeler og ulemper.

Det kan være lurt å benytte seg av begge i forskjellige situasjoner. For eksempel kan det være lurt å finne fram til omforente løsninger snarere enn å fatte beslutning med flertallsvedtak når styret behandler saker som vil prege organisasjonens arbeid lenge. Dersom det derimot er snakk om saker som ikke får store konsekvenser, kan det mest effektive være å la saken gå til avstemning, for å unngå å bruke unødig lang tid på debatter.