Hopp til hovedinnholdet

Hva er styrets ansvar?

Organisasjonen skal konsentrere seg om de oppgavene som årsmøtet har vedtatt og styret skal sørge for at det skjer. Hovedoppgavene til styret pleier å være:

  • Lede organisasjonens virksomhet.
  • Arrangementer, møter, sosiale samlinger, etc.
  • Ha ansvar for organisasjonens økonomi.
  • Ta vare på alle viktige dokumenter.
  • Post, søknader og referater med mer må tas vare på for at det skal være mulig å gå tilbake og se på hva som er gjort tidligere.
  • Gi informasjon til medlemmene.
  • Skrive referat fra styremøtene. Slik kan medlemmer se hva organisasjonen jobber med og styret huske hva de har bestemt og følge med på at beslutninger gjennomføres.