Hopp til hovedinnholdet

Styrets leder har særlig ansvar

Ledelse er mer enn administrasjon og drift. Ledelse er å se fremover.

Styrelederen skal ta med seg organisasjonen inn i neste uke, neste måned og neste år. Derfor er det viktig at styreleder av og til minner styret om å løfte blikket fra budsjett, regnskap og medlemslister. Det er også viktig at styreleder er en trygg figur som kan peke ut retningen organisasjonen skal bevege seg i ut over det daglige arbeidet.

Styrets leder er ikke bare leder for styret, men for hele organisasjonen. Da er det viktig å holde kontakt med hele medlemsmassen og være en leder for alle.

Styreleder skal ha oversikt over hele virksomheten til organisasjonen og framdriften i styremedlemmenes arbeid med ulike oppgaver. Styreleder skal forberede styresakene med forslag til vedtak og må vite hvilket styremedlem som kan hjelpe til med informasjon og erfaringer.

Selv om mange sier det er ensomt på toppen, har lederen et helt styre som kan hjelpe til med alle avgjørelsene som skal tas. Ansvar og oppgaver bør deles mellom styremedlemmene: En økonomiansvarlig bør holde oversikt over økonomien, en sekretær kan holde orden på papirene og så videre.

En leder skal være et forbilde og et eksempel for andre. Slik oppnår styrelederen å få den respekten som en god leder trenger for å lede. Som styreleder har en gjerne en idé om hvordan resten av styret bør oppføre seg. En leder som aktivt blir med på dugnad, inspirerer andre til å være med på dugnad. En leder som behandler alle medlemmer med respekt bidrar til at organisasjonen får godt samarbeidsklima. På samme måte bør lederen vise glød og engasjement for lederjobben og organisasjonen. Da vil andre følge etter. Medlemmene vil se at det er morsomt og givende å ha ansvar, at organisasjonen er verdt å engasjere seg for. Og de vil se at de har en leder som bryr seg og som de kan være trygge på. Da gjør lederen en god jobb.