Hopp til hovedinnholdet

Forventninger og rolleforståelse

Styret styrer og driver organisasjonen mellom årsmøtene, og er organisasjonen nest høyeste myndighet; etter årsmøtet. Styrets oppgaver varierer fra organisasjon til organisasjon, men det forventes alltid mer innsats fra et styremedlem enn fra et vanlig medlem.

Forventningene til de som sitter i styret må være tydelige

Styret bør diskuterer forventningene til styrearbeidet og styreperioden raskt etter årsmøtet. Når alle kjenner forventningene til styret og arbeidet som skal gjøres, er det enklere å ta hensyn og samarbeide for at alle skal få et hyggelig år sammen i styret.

Styremedlemmenes roller formes av styrets arbeidsdeling og arbeidsform, og hva organisasjonen trenger. Har organisasjonen store utfordringer, for eksempel at medlemstallet går nedover, må styremedlemmene forvente å legge ned en god del arbeidsinnsats for å få flere medlemmer.

Styret bør få i gang resten av organisasjonen

Selv om styret er ansvarlig for den daglige driften i organisasjonen, må ikke styret gjøre alt arbeidet selv. Styret bør vurdere hvordan de kan motivere medlemmer og frivillige til å rekruttere nye medlemmer og å gjennomføre aktiviteter.

Styret bør dele på oppgavene, og holde hverandre informert

En god løsning kan være at styremedlemmene deler oppgaver mellom seg. Hvert styremedlem kan så finne medlemmer og frivillige som ønsker å bidra, og få hjelp av disse til å løse de oppgavene. På styremøtene rapporterer styremedlemmene om hva som er gjort med de forskjellige oppgavene de har ansvaret for. Slik får styrelederen og hele styret god oversikt over alt som foregår i organisasjonen.