Hopp til hovedinnholdet

Nyheter

Vanja Konradsen, Nina Kolbjørnsen og Bjørn Lindstad på Oppvekstkonferansen.

Erfaringer fra folkehelsearbeidet i kommunene

– Overordnet vil store deler av frivillig sektors bidrag til bedre folkehelse komme helt uten at det er et uttalt mål, sa politisk seniorrådgiver Bjørn Lindstad...

Publisert
Oppdatert:

Representater fra frivilligheten i et felles lagbilde

Vi skapte året sammen!

«Hvert år burde være Frivillighetens år» sa Kronprins Håkon, Frivillighetens års høye beskytter i sin tale på Frivillighetens dag 5.12.2022. Mye over 2000 arran...

Publisert
Oppdatert:

Bildet viser en gruppe mennesker som står med en plakat som sier: Nei til moms på dugnad.

Forventer at Stortinget sikrer full momskompensasjon for frivilligheten - mangler 132 millioner

Frivillig sektor bidrar til det norske samfunnet på en måte som ikke kan verdsettes nok. Momskompensasjonsordningen er et viktig grep for å styrke frivillighete...

Publisert
Oppdatert:

Hender som holder frem en vaffel i papir

Fylkeskommunalt fagnettverk for frivillighet

Frivillighet Norge har siden 2020 arrangert faglige nettverk for ansatte i fylkeskommuner som arbeider med frivillighet. Fredag 18. april møttes representanter ...

Publisert
Oppdatert:

Arendalsuka

Frivilligheten gjennom Arendalsuka 2023

Frivillighet Norge er til stede under Arendalsuka med våre politiske budskap og arrangement. Vi har egne arrangement og samarbeider med andre aktørers arrangeme...

Publisert
Oppdatert:

Bilde av Kristiansand med logo fra Demokratiuka

Frivillige organisasjoners demokratiske rolle på dagsorden under Demokratiuka i Kristiansand

Onsdag 4. mai arrangerte KS og Frivillighet Norge et seminar om sivilsamfunnets betydning for demokratiet. Arrangementet var en del av hovedprogrammet under Dem...

Publisert
Oppdatert:

Gruppe mennesker, helprofil

Norden må samarbeide om bedre velferd

Til tross for at vi har verdens sterkeste velferdssamfunn, har vi store sosiale utfordringer, også i Norden. Torsdag 4. mai gikk startsskuddet for et nytt nordi...

Publisert
Oppdatert:

Bilde av flere ungdommer i samtale med hverandre

Ungdomsråd samlet under Demokratiuka: – Vi må bli lyttet til

Under Demokratiuka samlet medlemmer og ledere fra ungdomsråd seg i Kristiansand. Ungdomsrepresentantene snakket om barrierer for deltagelse i frivilligheten og ...

Publisert
Oppdatert:

Barn som står på en scene og løfter hendene i været. De smiler og synger.

Rom for deltagelse – ny kulturfrivillighetsstrategi

Torsdag 27. april slapp Kultur- og likestillingsdepartementet (KUD) kulturfrivillighetstrategien "Rom for deltagelse", som skal gjelde for perioden 2023-2025.

Publisert
Oppdatert:

Mennesker på Karl Johan som går i 17.mai tog

Tips til deg som skal holde tale på 17. mai

Er du medlem eller leder i en frivillig organisasjon og skal holde 17.mai-tale i år? Frivillighet Norge har noen tips som kan gjøre oppgaven enklere!

Publisert
Oppdatert:

Folk sitter i et rom og ser på to personer presentere målet for samlingen på en skjerm.

Hvordan jobber storbyene for økt deltagelse for barn og unge?

Åtte storbykommuner: Bergen, Bærum, Drammen, Kristiansand, Oslo, Stavanger, Tromsø og Trondheim kom sammen 16. – 18. april 2023 i Trondheim for å diskutere fell...

Publisert
Oppdatert:

(Skjermbilde: Forsiden av Folkehelsemeldinga)

Vårt høringssvar til Folkehelsemeldinga

Den 25. april deltar Frivillighet Norge på høring på Folkehelsemeldinga i Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget. I vårt høringssvar trekker vi fram behovet fo...

Publisert | Høringssvar
Oppdatert:

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring

Ikke gå glipp av ting

Hold deg oppdatert på arrangementer, kurs og viktige frister.

Se kalender