Hopp til hovedinnholdet

Nyheter

Bilde av forside NOU

Høringssvar på NOU: Ny lov om offentlige anskaffelser

Frivillighet Norge har levert høringssvar på NOU 2023: 26 Ny lov om offentlige anskaffelser.

Publisert | Høringssvar
Oppdatert:

Bilde av rapport

Frivillighet Norge har levert høringssvar om barn i fattige familier

Frivillighet Norge har levert høringssvar til ekspertgruppen om barn i fattige familie sin rapport En barndom for livet - Økt tilhørighet, mestring og læring fo...

Publisert | Høringssvar
Oppdatert:

Utsnitt av forsiden til NOU 2023:13 På høy tid

Høringssvar på NOUer: På høy tid og Tegnspråk for livet

Frivillighet Norge har svart på høringen om NOU 2023:13 På Høy tid - realisering av funksjonshindredes rettigheter.

Publisert | Høringssvar
Oppdatert:

Grafer på skjerm

Frivillighet Norges høringssvar: strømstøtte for frivillig sektor

Strømstøtteordningen for husholdninger ble i september endret til å beregne strømstøtte på grunnlag av forbruk og strømpris per time. Ordningen for frivillig se...

Publisert | Høringssvar
Oppdatert:

Hender som skriver på en oppslått laptop på et bord. En smarttelefon ligger på bordet ved siden av.

Frivillighet Norges innspill til ny nasjonal digitaliseringsstrategi

Regjeringen har startet arbeidet med en ny nasjonal digitaliseringsstrategi, og har invitert til å gi innspill. Her kan du lese Frivillighet Norges innspill.

Publisert | Høringssvar
Oppdatert:

Logoen til Det norske samferdselsdepartement

Frivilligheten må unntas fra løyveplikt – høringssvar til Drosjeutvalgets NOU

Frivillige organisasjoner driver i mange tilfeller med transport. Det er viktig at regelverket klargjøres og at transport i regi av frivillige organisasjoner un...

Publisert | Høringssvar

Forsiden på NOU

Behov for å styrke samarbeidet og dialogen - Høringsinnspill til Forsvarskommisjonen

Forsvarskommisjonens NOU – Forsvar for fred og frihet handler om hvordan forsvaret i Norge skal være rustet for framtidas trusselbilde. Frivillige organisasjone...

Publisert | Høringssvar
Oppdatert:

Flere par hender som legger seg oppå hverandre.

Frivillig sektor som integreringsaktør - innspill til Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Frivillighet Norge har levert innspill til en ny stortingsmelding hos Arbeids- og inkluderingsdepartementet om integrering. Hovedpunktene er at frivillig sektor...

Publisert | Høringssvar
Oppdatert:

(Skjermbilde: Forsiden av Folkehelsemeldinga)

Vårt høringssvar til Folkehelsemeldinga

Den 25. april deltar Frivillighet Norge på høring på Folkehelsemeldinga i Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget. I vårt høringssvar trekker vi fram behovet fo...

Publisert | Høringssvar
Oppdatert:

En håns skriver notater på et utprintet dokument. Et par briller hviler oppå dokumentet.

Høringssvar - representantsforslag om en redningspakke til frivilligheten

Frivillighet Norge har levert høringssvar til representantforslag 86 S (2022–2023) om en redningspakke til frivilligheten.

Publisert | Høringssvar
Oppdatert:

En hånd skriver notater med en blyant i et dokument. Et par briller ligger oppå dokumentet.

Høringssvar - representantforslag om en bedre støtteordning for organisasjoner og frivilligheten

Frivillighet Norge har levert høringssvar til representantforslag 49 S (2022–2023) om en bedre støtteordning for organisasjoner og frivilligheten.

Publisert | Høringssvar
Oppdatert:

To personer med utsnitt fra hals til liv. De har på vinterklær og en deler ut munnbind.

Høringssvar: Koronakommisjonens rapport

Frivillighet Norge har levert sitt høringssvar til NOU 2022:5 Myndighetenes håndtering av koronapandeminen del 2.

Publisert | Høringssvar
Oppdatert:

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring

Ikke gå glipp av ting

Hold deg oppdatert på arrangementer, kurs og viktige frister.

Se kalender