Hopp til hovedinnholdet

Nyheter

Logoen til Det norske samferdselsdepartement

Frivilligheten må unntas fra løyveplikt – høringssvar til Drosjeutvalgets NOU

Frivillige organisasjoner driver i mange tilfeller med transport. Det er viktig at regelverket klargjøres og at transport i regi av frivillige organisasjoner un...

Publisert | Høringssvar

Forsiden på NOU

Behov for å styrke samarbeidet og dialogen - Høringsinnspill til Forsvarskommisjonen

Forsvarskommisjonens NOU – Forsvar for fred og frihet handler om hvordan forsvaret i Norge skal være rustet for framtidas trusselbilde. Frivillige organisasjone...

Publisert | Høringssvar
Oppdatert:

Flere par hender som legger seg oppå hverandre.

Frivillig sektor som integreringsaktør - innspill til Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Frivillighet Norge har levert innspill til en ny stortingsmelding hos Arbeids- og inkluderingsdepartementet om integrering. Hovedpunktene er at frivillig sektor...

Publisert | Høringssvar
Oppdatert:

(Skjermbilde: Forsiden av Folkehelsemeldinga)

Vårt høringssvar til Folkehelsemeldinga

Den 25. april deltar Frivillighet Norge på høring på Folkehelsemeldinga i Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget. I vårt høringssvar trekker vi fram behovet fo...

Publisert | Høringssvar
Oppdatert:

En håns skriver notater på et utprintet dokument. Et par briller hviler oppå dokumentet.

Høringssvar - representantsforslag om en redningspakke til frivilligheten

Frivillighet Norge har levert høringssvar til representantforslag 86 S (2022–2023) om en redningspakke til frivilligheten.

Publisert | Høringssvar
Oppdatert:

En hånd skriver notater med en blyant i et dokument. Et par briller ligger oppå dokumentet.

Høringssvar - representantforslag om en bedre støtteordning for organisasjoner og frivilligheten

Frivillighet Norge har levert høringssvar til representantforslag 49 S (2022–2023) om en bedre støtteordning for organisasjoner og frivilligheten.

Publisert | Høringssvar
Oppdatert:

To personer med utsnitt fra hals til liv. De har på vinterklær og en deler ut munnbind.

Høringssvar: Koronakommisjonens rapport

Frivillighet Norge har levert sitt høringssvar til NOU 2022:5 Myndighetenes håndtering av koronapandeminen del 2.

Publisert | Høringssvar
Oppdatert:

Et par hender som skriver på et laptoptastatur, en smarttelefon ligger ved siden av

Høringssvar: Ny nasjonal strategi for e-ID i offentlig sektor

Frivillighet Norge har levert sitt høringssvar til ny nasjonal strategi for e-ID i offentlig sektor

Publisert | Høringssvar
Oppdatert:

Hender som holder rundt en ring.

Høringssvar: Ny forskrift om tilskudd til nasjonale ressursmiljøer som arbeider med integrering eller antirasisme

Frivillighet Norge har svart på høring om ny forskrift om tilskudd til nasjonale ressursmiljøer som arbeider med integrering eller antirasisme.

Publisert | Høringssvar
Oppdatert:

Forsiden på proposisjon for ny lov om pengespill

Muntlig høring: Ny lov om pengespill

10. desember var det høring i Familie- og kulturkomiteen om ny lov om pengespill. Frivillighet Norge fulgte opp tidligere kommentarer.

Publisert | Høringssvar
Oppdatert:

Høringsuttalelse: Forslag til nye regler om stiftelser

Frivillighet Norge har svart på høring fra Nærings- og fiskeridepartementet om forslag til nye regler for stiftelser.

Publisert | Høringssvar
Oppdatert:

Forsiden av rapporten organisering av luftambulansetjenesten

Organisering av luftambulansetjenesten

Frivillighet Norge har svart på høringen om rapporten «Organisering av luftambulansetjenesten». Rapporten beskriver blant annet en mulig modell hvor luftambulan...

Publisert | Høringssvar
Oppdatert:

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring

Ikke gå glipp av ting

Hold deg oppdatert på arrangementer, kurs og viktige frister.

Se kalender