Hopp til hovedinnholdet

Nyheter

(Skjermbilde: Forsiden av Folkehelsemeldinga)

Vårt høringssvar til Folkehelsemeldinga

Den 25. april deltar Frivillighet Norge på høring på Folkehelsemeldinga i Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget. I vårt høringssvar trekker vi fram behovet fo...

Publisert | Høringssvar
Oppdatert:

En håns skriver notater på et utprintet dokument. Et par briller hviler oppå dokumentet.

Høringssvar - representantsforslag om en redningspakke til frivilligheten

Frivillighet Norge har levert høringssvar til representantforslag 86 S (2022–2023) om en redningspakke til frivilligheten.

Publisert | Høringssvar
Oppdatert:

En hånd skriver notater med en blyant i et dokument. Et par briller ligger oppå dokumentet.

Høringssvar - representantforslag om en bedre støtteordning for organisasjoner og frivilligheten

Frivillighet Norge har levert høringssvar til representantforslag 49 S (2022–2023) om en bedre støtteordning for organisasjoner og frivilligheten.

Publisert | Høringssvar
Oppdatert:

To personer med utsnitt fra hals til liv. De har på vinterklær og en deler ut munnbind.

Høringssvar: Koronakommisjonens rapport

Frivillighet Norge har levert sitt høringssvar til NOU 2022:5 Myndighetenes håndtering av koronapandeminen del 2.

Publisert | Høringssvar
Oppdatert:

Et par hender som skriver på et laptoptastatur, en smarttelefon ligger ved siden av

Høringssvar: Ny nasjonal strategi for e-ID i offentlig sektor

Frivillighet Norge har levert sitt høringssvar til ny nasjonal strategi for e-ID i offentlig sektor

Publisert | Høringssvar
Oppdatert:

Hender som holder rundt en ring.

Høringssvar: Ny forskrift om tilskudd til nasjonale ressursmiljøer som arbeider med integrering eller antirasisme

Frivillighet Norge har svart på høring om ny forskrift om tilskudd til nasjonale ressursmiljøer som arbeider med integrering eller antirasisme.

Publisert | Høringssvar
Oppdatert:

Forsiden på proposisjon for ny lov om pengespill

Muntlig høring: Ny lov om pengespill

10. desember var det høring i Familie- og kulturkomiteen om ny lov om pengespill. Frivillighet Norge fulgte opp tidligere kommentarer.

Publisert | Høringssvar
Oppdatert:

Høringsuttalelse: Forslag til nye regler om stiftelser

Frivillighet Norge har svart på høring fra Nærings- og fiskeridepartementet om forslag til nye regler for stiftelser.

Publisert | Høringssvar
Oppdatert:

Forsiden av rapporten organisering av luftambulansetjenesten

Organisering av luftambulansetjenesten

Frivillighet Norge har svart på høringen om rapporten «Organisering av luftambulansetjenesten». Rapporten beskriver blant annet en mulig modell hvor luftambulan...

Publisert | Høringssvar
Oppdatert:

hendene til to barn foran kasse med bøker.

Høringssvar NOU 2020:16 Levekår i byer - gode lokalsamfunn for alle

Frivillighet Norge har svart på høringen til NOU 2020:16 Levekår i byer - Gode lokalsamfunn for alle. Utredningen skildrer godt verdien av frivillige organisasj...

Publisert | Høringssvar
Oppdatert:

Foto: Hedvig Kolboholen

Mangler konkrete tiltak for ideelle

Velferdstjenesteutvalgets NOU om private aktører i velferden gir en grundig og god beskrivelse av ideelle aktører i velferdstjenestene i Norge. Samtidig er Friv...

Publisert | Høringssvar
Oppdatert:

Hender som holder i vaffel.

Høringssvar - gjennomføring av moderniseringsdirektivet

Frivillighet Norge har sendt inn svar på høringen om gjennomføring av moderniseringsdirektivet. Endringene vi har kommentert på er til markedsføringsloven og ha...

Publisert | Høringssvar
Oppdatert:

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring

Ikke gå glipp av ting

Hold deg oppdatert på arrangementer, kurs og viktige frister.

Se kalender