Hopp til hovedinnholdet

Bærekraft i frivillige organisasjoner

Har frivillige organisasjoner plikt til å sette bærekraft på agendaen? Og hvordan gjør vi det i så fall? Frivillighet Norge vill bidra til å styrke frivillige organisasjoners arbeid med bærekraft og tilby kompetanse tilpasset organisasjonenes behov.

Kvinner sitter på bakken, flere med samisk skjerf og kofte
Klimaaktivister demonstrerer utenfor Olje- og energidepartementet 27. februar 2023. Foto: Amanda Iversen Orlich/Natur og ungdom

I 2015 vedtok FNs generalforsamling 2030-agendaen som en felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Planen har 17 bærekraftsmål med 169 delmål, som sammen skal oppnå bærekraftig utvikling langs tre likeverdige dimensjoner: Den økonomiske, den sosiale og den miljømessige utviklingen.

Agendaen legger vekt på samarbeid og partnerskap, og målene forutsetter en helhetlig tilnærming som ligger til grunn for all utvikling. Et vesentlig prinsipp er «leave no one behind» - at utviklingen ikke skal gå på bekostning av noen enkeltpersoner, grupper eller land. Det handler ikke bare konkret om miljø og klima, men også om demokrati, inkludering, likestilling og velferd.

Kjent stoff i samlende innpakning

Mye av 2030-agendaen er kjent stoff for frivilligheten og er en ny måte å organisere eksisterende oppgaver på. Det er likevel en ny og økende tendens til at det stilles krav som er konkret knyttet til bærekraftsmålene, for eksempel innenfor prosjektmidler og rapportering til ulike donorer i stat, kommune og næringsliv. Er organisasjonenes rapporteringsrutiner tilpassa det? Har organisasjonene de verktøyene de trenger? Og hvor mye ekstra administrasjon krever det?

Hva kan og skal frivilligheten gjøre?

Organisasjonene har gjort og gjør mye som er i tråd med bærekraftsmålene allerede, men ikke alle er like bevisste på dem, og kompetansenivået er varierende i organisasjonene - noen steder er det veldig høyt, noen steder er det usikkerhet. Mange verktøy har blitt tilgjengelig på markedet, men er disse tilpasset frivilligheten? Hvordan jobber vi sammen for å få til et mer bærekraftig sivilsamfunn, og hva innebærer det egentlig?

Bærekraft danner og kan danne grunnlag for mange partnerskap med offentlige og private aktører, så vel som mellom ulike organisasjoner. Da er det viktig å finne en felles forståelse og forstå hva en selv og andre kan bidra med.

Det er også et behov for å gjøre arbeidet med FNs bærekraftsmål mer tilgjengelig og angripelig, særlig for mindre organisasjoner med mindre ressurser. Frivillighet Norge ønsker å bidra med aktivt informasjonsarbeid, kompetansebygging og veiledning.

Bærekraft grafik svart green 03

Bærekraft nå - Seminarrekke for ledere i 2023

I 2023 arrangerer Frivillighet Norge en seminarrekke for ledere, Bærekraft nå:

  • Status nå: Generalsekretærfrokost 21. mars: Hvordan ligger det an med bærekraftsarbeidet hos de frivillige organisasjonene? Hva slags utfordringer har vi? Hvordan fungerer verktøyene vi har til rådighet? Noen gode eksempler.
  • Handle nå: Halvdagskonferanse 19. april: Hvordan skaper vi et mer bærekraftig samfunn og hva trenger vi for å få det til? Kompetansebygging, diskusjon og workshop.
  • Tempo nå: Generalsekretærfrokost 26. september: Bidrar vi til å nå et bærekraftig samfunn i 2030? Bærekraftsarbeidet inn i framtida.

Kontaktperson

Bilde av Guri Idsø Viken
Guri Idsø Viken
Politisk seniorrådgiver
952 56 474
guri@frivillighetnorge.no

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring