Hopp til hovedinnholdet

Retten til å ta med seg persondata - dataportabillitet

Fra mai 2018 vil en registrert person kunne be om å ta med seg sine persondata for videre bruk i en annen sammenheng. Denne rettigheten gjelder kun opplysninger som den registrerte har avgitt eller som er samlet inn fra den registrerte og der hvor behandlingsgrunnlaget er et samtykke eller nødvendig for å gjennomføre en avtale.

Dette vil si at den data organisasjonen har om vedkommende samles i én fil og i det formatet som best kan tas med og brukes videre av andre.