Hopp til hovedinnholdet

Et bra sted å starte: Forankring i organisasjonen

Den nye forordningen er ikke et nytt IKT-prosjekt. Å forankre og implementere de nye reglene er et ansvar på ledernivå og bør behandles på styrenivå slik at man sikrer nok ressurser til arbeidet i organisasjonen. Jo flere i organisasjonen som inkluderer personvern i daglige rutiner, jo enklere og raskere vil dere komme inn i et godt spor for arbeidet med personvern.

Knappe ressurser? Hvem deltar?

Mange frivillige organisasjoner har få ansatte og flere baserer seg i stor grad på frivillige ressurser og tillitsvalgte. Uansett størrelse på organisasjonen deres og om driften er basert på frivillige eller ansatte, vil vi anbefale dere å sette sammen en gruppe som leder arbeidet med kartlegging og sikrer framdriften på arbeidet med personvern.

Når det gjelder gruppesammensetning og hvem som er med: Det er viktigere med interesse og motivasjon for å arbeide med personvern, enn en spesifikk kompetanse på de som er med i gruppen.

Workshop?

For å sette fokuset på viktigheten av å jobbe godt med personvern i hele organisasjonen, vil vi anbefale å sette av tid til en stabsdag/workshop som gir en innføring i hva som blir nytt med det nye regelverket og hva dette betyr for deres organisasjon. En slik samling gjør det enklere å stake ut kursen i arbeidet med å gjøre organisasjonen klar for det nye regelverket.