Hopp til hovedinnholdet

Skrive personvernerklæring

Personvernerklæringen skal beskrive de områdene i organisasjonen hvor dere håndterer personopplysninger sammen med en beskrivelse av rutinene rundt disse. Språket i erklæringen skal være forståelig og tilgjengelig for den som leser. Også for barn, om de er en del av målgruppen.

I erklæringen må det også komme fram hvor man kan henvende seg for å få slettet eller endret personopplysningene sine.

Personvernerklæringen skal ligge lett tilgjengelig og synlig på nettsiden deres.

Personvernerklæringen skal beskrive alle sammenhenger og på hvilke måter persondata håndteres.

I vedlegget her vises noen eksempler:

Eksempel på personvernerklæring for frivillig organisasjon