Hopp til hovedinnholdet

Målet med kurset

En kaptein som styrer båten, og har en retning

Du tar dette kurset fordi du er styremedlem i en frivillig organisasjon. Du har påtatt deg en viktig oppgave.

Målet med kurset er å gi en innføring i godt styresett, og gi deg god oversikt over hvilke plikter og ansvar ditt styre har.

Frivillige organisasjoner drives på non-profit-grunnlag. De fleste inntektene kommer fra kontingent, gaver og innsamlingsaksjoner, loddsalg, arrangementer, dugnad, loppemarked, basar m.v. og pengene brukes til å virkeliggjøre et formål.

Disse ressursene skal brukes forsvarlig og hensiktsmessig, og du har sagt ja til å være med på å forvalte både penger, omdømme og retning.

Det kan være du har sagt ja til å bekle et verv fordi få andre ønsket det, eller fordi du på eget initiativ har ønsket å bidra.

Vit at din medvirkning i styret er verdifull og kan være avgjørende for at organisasjonen skal kunne fungere optimalt, og overholde ulike lover og regler som gjelder for organisasjonsdrift, som f.eks. bokføringsloven, regnskapsloven, arbeidsmiljøloven og lov om merverdigavgift.

Ditt bidrag kan utgjøre stor forskjell, la derfor dette kurset være en inspirasjon til å fortsette å skaffe deg kunnskap om styrearbeid.

Lykke til!